Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informacje o budynku Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1

Informacje podstawowe

Kod: 1225
Nazwa: Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 1
Powiązane jednostki: Biuro Spraw Studenckich
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Instytut Polityki Społecznej
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Wydział Polonistyki
Instytut Filologii Klasycznej
Wydział Orientalistyczny
Zakład Sinologii
Wydział "Artes Liberales"
Biuro Ewidencji Nieruchomości
Opis:

Budynek wzniesiony w latach 1948-1949 według projektu Mieczysława Kuzmy na kształt wcześniej stojącej w tym miejscu kamienicy.

 W tym miejscu w I poł. XVIII w. Księża Misjonarze wznieśli po południowej stronie kościoła św. Krzyża parterowy dom stojący przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Drugi, bardzo podobny budynek usytuowany został po północnej stronie świątyni (BDA).

W ciągu XVIII i XIX w. księża dwukrotnie przebudowywali południowy budynek stopniowo go powiększając. Jego elewacja miała 10 osi i trzy kondygnacje (parter i dwa piętra). W 1864 r., w ramach represji po powstaniu styczniowym, budynek został im odebrany zakonowi. Cały pas parteru został przeznaczony na sklepy i usługi, a ok. 1900 kamienicę podwyższono o jedno piętro. W okresie międzywojennym mieściła się tu Komenda Policji m. st. Warszawy, a w czasie niemieckiej okupacji w l. 1939-1944 komenda Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa.

W trakcie Powstania Warszawskiego, 23 sierpnia 1944 r. kościół św. Krzyża oraz okoliczne zabudowania zostały zdobyte przez Batalion AK Harnaś. Sam budynek został bardzo poważnie uszkodzony w następnych dniach, ocalała tylko część ścian od zaplecza. W ramach odbudowy Mieczysław Kuzma zaprojektował nowy, dwupiętrowy obiekt nawiązujący architekturą do budynku z II poł. XIX w. W linii trzeciej osi okiennej od strony kościoła architekt wprowadził przejazd bramny, a obok niego reprezentacyjną klatkę schodową z posadzką o interesujących wzorach.

Obecnie budynek użytkowany jest przez Instytut Filologii Klasycznej Wydziału Polonistyki, Wydział Artes Liberales, Zakład Sinologii Wydziału Orientalistycznego.

Źródła:
  1. Karta zabytku www.mapy.zabytek.gov.pl/nid/
  2. Materiały Biura Odbudowy Stolicy, Archiwum Państwowe w Warszawie
  3. https://www.warszawa1939.pl/
  4. J. Zieliński, Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 7 (Krakowskie Przedmieście), Warszawa 2001
Oprac. dr Krzysztof Mordyński, Muzeum UW

Położenie na mapie

Sale

Wyświetlane są elementy 1..27  (spośród 27)
Numer/Nazwa saliarrow_drop_up Liczba miejsc Akcje
(2/3) szczegóły
1 22 szczegóły
10 34 szczegóły
101 szczegóły
103 54 szczegóły
11 22 szczegóły
110 12 szczegóły
113 19 szczegóły
116 26 szczegóły
118 16 szczegóły
13 - sinologia 17 szczegóły
14 15 szczegóły
15 16 szczegóły
2 szczegóły
2/3 32 szczegóły
206 szczegóły
207 szczegóły
208 szczegóły
211 szczegóły
212 szczegóły
331 15 szczegóły
335 100 szczegóły
5 -sinologia 8 szczegóły
6 40 szczegóły
7 - sinologia 18 szczegóły
8 -sinologia 28 szczegóły
do ustalenia szczegóły
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)