Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierunek studiów - studia międzydziedzinowe MISH

Programy realizujące ten kierunek studiów

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Biologii

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Psychologii

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Socjologii

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Lingwistyki Stosowanej

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Nauk Ekonomicznych

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Neofilologii

wszystkie kierunki w tej jednostce

Instytut Ameryk i Europy

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Polonistyki

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Prawa i Administracji

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Orientalistyczny

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Pedagogiczny

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział "Artes Liberales"

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Historii

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Archeologii

wszystkie kierunki w tej jednostce

Wydział Filozofii

wszystkie kierunki w tej jednostce

Katedra Białorutenistyki

wszystkie kierunki w tej jednostce

Katedra Ukrainistyki

wszystkie kierunki w tej jednostce

Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego

wszystkie kierunki w tej jednostce

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)