Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: S1-MSMP
Nazwa: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: studia międzykierunkowe MISMaP
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
rekrutacja bez podziału na kierunki (Geologia, Geologia stosowana)
astronomia
biologia
biotechnologia
chemia
fizyka
geografia
gospodarka przestrzenna
informatyka
matematyka
ochrona środowiska
geologia
geologia stosowana
filozofia
kognitywistyka
socjologia
filozofia Warsaw International Studies in Philosophy
Geologia poszukiwawcza w ramach MISMaP
chemia medyczna
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozofii (od 2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Socjologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Psychologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Biologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Geologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Chemii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Fizyki (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pełne drzewo etapów zostało ukryte ze względu na jego rozmiar.

pokaż
Możesz również przeglądać strukturę etapów rozpoczynając od jednego z korzeni poniżej i wybierając kolejne etapy na następnych stronach:
Pierwszy semestr czwartego roku geologii stosowanej w ramach MISMaP, geologia inżynierska Pierwszy rok, kierunek astronomia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek biologia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek biotechnologia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek chemia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek fizyka w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek geografia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek informatyka w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek matematyka w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek ochrona środowiska w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek geologia w ramach MISMaP Pierwszy rok, geologia i geologia stosowana w ramach MISMaP pierwszy rok, geologia stosowana w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek filozofia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek kognitywistyka w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek socjologia w ramach MISMaP Pierwszy rok, kierunek filozofia po angielsku w ramach MISMaP Pierwszy rok, geologia poszukiwawcza w ramach MISMaP

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw lub dyplom olimpiady

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
 • Licencjat na kierunku informatyka w ramach MISMaP
 • Licencjat na kierunku matematyka w ramach MISMaP
 • Licencjat z astronomii w ramach MISMaP
 • Licencjat z fizyki w ramach MISMaP
 • Licencjat z fizyki w ramach MISMaP, w trybie Studiów Indywidualnych
 • Inżynier na kierunku chemia medyczna w ramach MISMaP
 • Licencjat na kierunku chemia w ramach MISMaP
 • Inżynier na kierunku geologia stosowana w ramach MISMaP
 • Licencjat na kierunku geologia w ramach MISMaP
 • Licencjat na kierunku geologia poszukiwawcza w ramach MISMaP
 • Licencjat na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii komórki i organizmu
 • Licencjat na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii środowiska
 • Licencjat na kierunku biologia w ramach MISMaP
 • Licencjat na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP
 • Licencjat na kier. ochrona środowiska w ramach MISMaP w zakr. biologicznych podstaw ochr. środowiska
 • Licencjat na kierunku ochrona środowiska w ramach MISMaP
 • Licencjat na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii fizycznej stosowanej
 • Licencjat na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoinformatyki
 • Licencjat na kierunku geografia w ramach MISMaP
 • Licencjat na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej styosowanej
 • Licencjat na kierunku gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP
 • Licencjat na kierunku socjologia w ramach MISMaP
 • Licencjat na kierunku filozofia w ramach MISMaP
 • Licencjat na kierunku International Studies in Philosophy w ramach MISMaP
 • Licencjat na kierunku kognitywistyka w ramach MISMaP
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Kolegium MISMaP posiada wykształcenie w ramach szerszych niż jedna dyscyplina akademicka. Ze względu na metodykę kształcenia na studiach indywidualnych cechuje go kreatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji, aktywność i umiejętności organizowania własnej pracy. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz do samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności, a także problemów o charakterze interdyscyplinarnym. Jest nastawiony na ustawiczne samokształcenie.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)