Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse I (ACCA) 2400-PP2FI1ACCA
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura taka jak do wykładu Finanse I (ACCA)

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia z Finansów I (ACCA) pomagają studentom rozwinąć zastosowania poznanej na wykładzie teorii do analizy przykładowych zdarzeń i problemów. Oznacza to, że po zajęciach student wie jak w sposób praktyczny identyfikować, opisywać oraz rozwiązywać podstawowe dylematy pojawiające się w wybranych segmentach rynku finansowego. Podczas zajęć student nabywa wiedzę z zakresu wartości pieniądza w czasie, analizy oraz wyceny instrumentów właścicielskich i dłużnych, a także niektórych elementów finansów przedsiębiorstwa, takich jak podejmowanie decyzji inwestycyjnych, analiza progu rentowności czy dźwigni oraz analiza finansowa.

Zajęcia te rozwijają u studentów umiejętności diagnozowania, analizy jakościowej, jak i ilościowej oraz uczą aplikacji teorii w praktyce, również z wykorzystaniem wybranych pakietów komputerowych.

Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności tak, by poszerzać ją w zakresie wymaganym przez pracę zawodową. Dzięki wieloaspektowemu spojrzeniu na rozmaite problemy finansowe, student po ukończeniu kursu potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Przy wystawianiu oceny końcowej brane są pod uwagę wszystkie punkty uzyskane przez studenta podczas semestru. Punkty przyznawane są za:

 Kolokwium pisemne (75% oceny końcowej) - podczas kolokwium będzie istniała możliwość wyboru zadań do rozwiązywania; można będzie korzystać z tablic finansowych, zestawu wzorów oraz prostego kalkulatora.

 Kartkówki obejmujące omówiony wcześniej materiał (25% oceny końcowej)

 Aktywność na zajęciach jest dodatkowo premiowana

Zaliczenie pisemne

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do pakietu Maxima – składnia, podstawowe polecenia i funkcje.

2. Wartość pieniądza w czasie

3. Decyzje inwestycyjne

4. Analiza sprawozdań finansowych

5. Analiza ryzyka w działalności gospodarczej

6. Analiza i wycena akcji

7. Analiza bonów skarbowych oraz weksli

8. Analiza i wycena obligacji

9. Strategie inwestowania w obligacje

10 Analiza wskaźnikowa

Metody dydaktyczne:

Przed każdymi ćwiczeniami na stronie internetowej udostępniane są materiały i zadania przygotowane na dane zajęcia. Wskazane jest tym samym zapoznanie się z materiałami z wykładu oraz przemyślenie problemów i próba samodzielnego ich rozwiązania przez uczestników. Intencją ćwiczeń nie jest bowiem rozwiązywanie zadań przez prowadzącego - studenci mają za zadanie rozwiązać zadania pod jego kierunkiem. Na każdych ćwiczeniach studenci będą proszeni o rozwiązywanie zadań z omawianego tematu. Zajęcia są prowadzone w laboratorium komputerowym z zastosowaniem przede wszystkim pakietu algebry komputerowej (Maxima) oraz pomocniczo innego oprogramowania (np. arkusza kalkulacyjnego). Niektóre rozwiązywane problemy wymagają samodzielnego znalezienia danych finansowych w zasobach Internetu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
201 każda środa, 9:45 - 11:15, Budynek Dydaktyczny A - Długa 44/50, sala A102
Dominika Gadowska-dos Santos 29/28 szczegóły
202 każda środa, 11:30 - 13:00, Budynek Dydaktyczny C - Długa 44/50, sala Aula H
Dominika Gadowska-dos Santos 26/28 szczegóły
204 każda środa, 15:00 - 16:30, Budynek Dydaktyczny A - Długa 44/50, sala A102
Grzegorz Paluszak 28/28 szczegóły
205 każdy piątek, 9:45 - 11:15, Budynek Dydaktyczny A - Długa 44/50, sala A102
Agnieszka Różycka 25/28 szczegóły
206 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Budynek Dydaktyczny A - Długa 44/50, sala A102
Agnieszka Różycka 31/28 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)