Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia przesądu - czarownice 3402-10APCZ
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.anthro.edu.pl/czarownice
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Elaine G. Breslaw [red.] Witches of the Atlantic World. A Historical Reader and Primary Sourcebook, New York University Press, NY 2000.

B. Baranowski O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII w., Łódź, 1988

B. Levack Polowanie na czarownice w Europie wczesno nowożytnej, Wrocław, 2009

M. Harris, Krowy, świnie, wojny i czarownice, Warszawa, 1985

P. Boyer, S. Nissenbaum, Salem Possesed: The Social Origin Of Witchcraft

P. Stoller Fusion of the Words. An Ethnography of Possession among the Songhay of Niger

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnicy

• Poszerzą swoją wiedzę na temat procesu wykluczania,

• Poznają historię wczesnonowożytnych polowań na czarownice i stojących za nimi mechanizmów społecznych i kulturowych

• Będą potrafili znajdować analogie pomiędzy polowaniami we wczesno nowożytnej Europie i Ameryce a współczesnymi nam procesami społecznymi

• Podniosą umiejętność pracy w grupie i krytycznej analizy tekstów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie eseju pisanego w parach. Kryteria oceny eseju znajdują się na stronie przedmiotu. Dodatkowym warunkiem jest nieprzekroczenie limitu nieobecności (2). Trzecia i czwarta nieobecność powodują obniżenie końcowej oceny po pół stopnia, piąta – niezaliczenie w pierwszym terminie. Prowadzący rezerwuje sobie prawo do podwyższenia końcowej oceny za aktywność.

Zakres tematów:

1/Co się zdarzyło w Salem?

2/Wczesnonowożytne polowania na czarownice, konteksty historyczne, społeczne i antropologiczne. Zbiorcza koncepcja czarów

3/Racjonalność polowania

4/Chrześcijańska wizja czarostwa w Europie i Ameryce Północnej

5/Niechrześcijańskie wizje czarostwa. Europejczycy i północnoamerykańscy koloniści.

6/Tituba

7/Polowania a panika moralna

8/Polowania dzisiaj

Metody dydaktyczne:

1/praca z tekstem i materiałem wizualnym

2/praca w grupach i w parach

3/dyskusja, debata oksfordzka

4/praca metodą jigsaw puzzle

5/wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 206
Bartłomiej Walczak 26/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)