Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klinika art. 42 kkw 3401-K42d-OG
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

1. Misja i reguły działania Kliniki.

2. Metodologia Kliniki: zbieranie informacji o skazanym w drodze korespondencji, rozmowy ze Służbą Więzienną, rozmowy ze skazanymi, rozmowy z rodziną, przygotowywanie opinii prawnych przyjaciela sądu (Amicus curiae), reprezentacja skazanego przed sądem.

3. Więzienie jako instytucja totalna – historyczny i socjologiczny aspekt uwięzienia.

4. Polskie jednostki penitencjarne – typy, rodzaje i specyfika.

5. Problemy więźniów w listach do Kliniki.

6. Prawa i obowiązki więźnia według prawa i standardów.

7. Służba Więzienna – rola i zadania.

8. Więźniowie w wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

9. Kontrola i monitoring więzień przez niezależne organy i organizacje.

10. Gwarancje prawidłowości i legalności wykonania kary pozbawienia wolności – rola sądu i nadzoru penitencjarnego wykonywanego przez sędziego.

11. Warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, ułaskawienie.

12. Progresja w wykonaniu kary pozbawienia wolności – zmiana statusu więźnia.

13. Pomoc postpenitencjarna i społeczna - zapobieganie recydywie?

14. Mediacja po wyroku? Troska o pokrzywdzonego.

Metody dydaktyczne:

1. mini-wykłady informacyjne z prezentacją multimedialną

2. mini-wykłady problemowe

3. opracowania/referaty studentów – sprawozdanie problemu, analiza i synteza

4. dyskusja dydaktyczna

5. wizyty studyjne

6. ćwiczenia terenowe i warsztatowe

7. praca z żywym „klientem” (korespondencja, wywiad)

8. praca przez Internet

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 24
Maria Niełaczna 8/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)