Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań w stosowanych naukach społecznych 3401-PS2-1MBSz
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

 Babbie Earl "Podstawy badań społecznych", PWN 2013

 Buttolph Johnson J., Reynolds H. T. i Mycoff J. D. "Metody badawcze w naukach politycznych", PWN 2010

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć po ich ukończeniu

w zakresie umiejętności:

• potrafi krytycznie korzystać z różnych typów informacji, w tym z wyników badań społecznych

• potrafi dobrać metody do badanego problemu oraz zaprojektować i przeprowadzić własne badania, a także sformułować rekomendacje

w zakresie kompetencji społecznych:

• jest gotowy do wykorzystywania wiedzy metodologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

prace śródsemestralne 100%

Zakres tematów:

1. Cele badań społecznych, typy wnioskowania.

2. Dobór metod do specyfiki problemu badawczego. Łączenie metod jakościowych i ilościowych.

3. Poszukiwanie i pozyskiwanie danych, z wykorzystaniem dostępnych elektronicznie zasobów publicznych.

4. Planowanie schematu badań diagnostycznych i ewaluacyjnych: postawienie pytania badawczego, sformułowanie hipotez, dobór wskaźników i ich operacjonalizacja, analiza i interpretacja wyników, uogólnianie wniosków i przedstawianie rekomendacji.

5. Zasady etycznego postępowania w prowadzeniu badań.

Metody dydaktyczne:

Praktyczne ćwiczenia z umiejętności konceptualizacji, projektowania i realizacji różnego typu badań, a także krytycznego wykorzystania dostępnych danych i wyników badań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:15, sala 41
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:00, sala 41
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:45, sala 41
Agnieszka Dudzińska 8/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)