Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza danych jakościowych 3401-PS2-1ADJd
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

 Babbie Earl "Podstawy badań społecznych", PWN 2013

 Buttolph Johnson J., Reynolds H. T. i Mycoff J. D. "Metody badawcze w naukach politycznych", PWN 2010

 Silverman David „Interpretacja danych jakościowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009

 Silverman David „Prowadzenie badań jakościowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009

 Gibbs Graham „Analizowanie danych jakościowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011

Uzupełniająco:

 Angrosino Michael „Badania etnograficzne i obserwacyjne”, PWN 2010

 Hammersley M. i Atkinson P. „Metody badań terenowych”, Zysk i S-ka 2000

 Kaźmierska Kaja i Katarzyna Waniek „Autobiograficzny wywiad narracyjny”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020

 Konecki Krzysztof T. „Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000

 Banks Marcus „Materiały wizualne w badaniach jakościowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009

 Barbour Rosaline „Badania fokusowe”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student będzie

w zakresie wiedzy:

 znał metody i techniki jakościowych badań społecznych

 rozumiał ich rolę i zasady stosowania w obszarze pracy socjalnej

w zakresie umiejętności:

 potrafił planować i realizować badania empiryczne i/lub analizy przy użyciu metod i technik właściwych dla badań jakościowych

 potrafił dokonywać krytycznej selekcji informacji i materiałów dotyczących pracy socjalnej z wykorzystaniem różnych źródeł oraz technologii ICT

w zakresie kompetencji społecznych:

 gotowy do wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych występujących w obszarze pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektu pod względem poprawności metodologicznej oraz jakości wniosków 100%

Zakres tematów:

1. Analiza jakościowa – jakie dane, wady i zalety; pozyskiwanie danych jakościowych i ich rodzaje (obserwacje, wywiady indywidualne i fokusy, dokumenty, materiały multimedialne itp.)

2. Metody analizy jakościowej

3. Projekt badawczy z analizą danych jakościowych: zaplanowanie i realizacja badań, raportowanie wyników

Metody dydaktyczne:

Warsztaty obejmujące realizację projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:00, (sala nieznana)
Agnieszka Dudzińska 3/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)