Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językowe B2+ 2102-SEA-M-D2-KOJE
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://drive.google.com/drive/folders/1rWS-I46gZ62jDKQY5viaW22xQwGGHrYL?usp=sharing
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literaturę zajęć stanowią artykuły anglojęzyczne na temat bieżących wydarzeń i procesów politycznych w obszarze euroazjatyckim z:

a) prasy międzynarodowej – przede wszystkim tygodniki (m.in. The Economist)

b) periodyków naukowych podejmujących tematykę euroazjatycką (np. Europe-Asia Studies)

c) portali internetowych (m.in. EurActiv)

Efekty uczenia się:

Student

1. Potrafi zdobywać bieżące informacje dotyczące tematyki euroazjatyckiej, korzystając z różnorodnych źródeł w języku angielskim, w tym z mediów elektronicznych w tym języku.

2. Potrafi swobodnie posługiwać się rozbudowanym słownictwem angielskim w zakresie tematyki euroazjatyckiej zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem wstępnym zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności).

Ocena uzależniona jest od spełnienia poniższych wymogów (podano procentowy udział poszczególnych elementów składowych w ocenie końcowej):

1. Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność (ocena ciągła) – 50%

2. Udział w debacie – 50%

Student, aby pozytywnie ukończyć przedmiot, musi uzyskać co najmniej 50% z każdego ocenianego elementu.

Zakres tematów:

Tematy będą zależne od bieżących wydarzeń i procesów zachodzących w państwach Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz Bliskiego Wschodu.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje, debaty, praca w grupach. Wykorzystywanie materiałów audiowizualnych.

Używana będzie aplikacja zoom.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 206-ID
Marzena Zykubek 6/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)