Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gestalt. Wstęp do teorii i praktyk 3401-FAK-GWTz
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Chu V., Psychoterapia Gestalt. Wykład podstawowy. Kanon, Łódź 1994;

2. Ciało i charakter. Diagnoza i strategie w psychoterapii somatyczno-charakterologicznej. (red.) J.Santorski, Warszawa 1995,

3. Clarkson P., Mackewen J., Twórcy psychoterapii. Fritz Perls. GWP 2008

4. Enright J., Terapia i poradnictwo bez oporów. W: Nowe strategie i techniki pomocy psychologicznej. PTHP, Warszawa 1984.

5. Ginger S., Gestalt – Sztuka kontaktu. Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 2004;

6. Houston G., Gestalt. Terapia krótkoterminowa. GWP, Gdańsk 2006;

7. Kepner I.J., Ciało w procesie psychoterapii Gestalt. Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1991;

8. Mellibruda, J., Teoria i praktyka terapii Gestalt, IPZ, PTP, 2009

9. Passons W. R., Zastosowanie terapii Gestalt w poradnictwie. PTP, Warszawa 1986;

10. Perls, F., Terapia Gestalt, PWN, 2019

11. Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu, (red) Francesetti, G., Gecele M., Roubal J., Gdańsk, 2016

12. Sills Ch., Fish S., Lapworth P., Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. ITZ, Warszawa 1999.

13. Yontef G. M., Dialog w terapii Gestalt, Rezonans i dialog nr 1, red. Jacek Santorski, J. Santorski & Co.

14. Zinker J., Twórczy proces w terapii Gestalt. Wydawnictwo J. Santorski, Warszawa 1991.

15. Żłobicki W. Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby, Impuls, Kraków 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę dotyczącą źródeł i korzeni Gestalt.

Student zna podstawowe założenia podejścia Gestalt.

Student zna znaczenia podstawowych pojęć i technik stosowanych w pracy z człowiekiem w podejściu Gestalt.

Umiejętności:

Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu podejścia Gestalt

Student potrafi zastosować wiedzę uzyskana w trakcie zajęć do lepszego rozumienia siebie i otaczającego go świata.

Kompetencje społeczne:

Student posiada otwartość na nową wiedzę w dziedzinie problematyki pomocowej

Student wykazuje chęci do poszerzania swojej ciekawości w obszarze pomocy drugiemu człowiekowi..

Student ma świadomość kwestii etycznych w trakcie nawiązywania relacji interpersonalnych.

Metody i kryteria oceniania:

metody oceny liczba punktów / udział w ocenie końcowej

Obecność na zajęciach 25

Aktywny udział w zajęciach 25

Przygotowanie prezentacji na zajęcia. 50

Zakres tematów:

1. Filozoficzne źródła inspiracji dla podejścia Gestalt i jego krótka historia,

2. Wprowadzenie do źródeł i głównych kierunków rozwoju podejścia Gestalt,

3. Teoretyczne komponenty podejścia Gestalt,

4. Natura ludzkich problemów w psychoterapii Gestalt,

5. Świadomość, spostrzeganie i uważność,

6. Narzędzia pracy w podejściu Gestalt – kontakt, relacja, dialog, procesy samoregulacji

(poszczególne tematy mogą być realizowane na więcej niż na jednych zajęciach)

Metody dydaktyczne:

Metoda warsztatowe, dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, indywidualne projekty studenckie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 17:30 - 19:45, sala 45
Marta Łuczyńska 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)