Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Italian political and juridical thought from fascism to national-populism - ZIP UW (B2+) 3401-FAKB-WMPd
Wykład konwersatoryjny (WYK-KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

B.Croce, Politics and Morals;

G.Mosca, The Ruling Class;

Errico Malatesta, Anarchy;

R. De Felice, The interpretations of fascism;

A.Gramsci, Selections from the Prison Notebooks;

A.Spinelli, E.Rossi, Ventotene Manifesto;

M.Tronti, Workers and Capital;

N.Bobbio, The Age of Rights;

N.Bobbio, Liberalism and democracy;

M.Hardt, A.Negri, Empire

Efekty uczenia się:

Uczestnicy będą potrafili określić źródła i kierunki rozwoju idei politycznych (takich jak: liberalizm, faszyzm i populizm narodowy) we Włoszech oraz wskazać podobieństwa i różnice między wymienionymi nurtami, z uwzględnieniem okresów ich powstawania. Uczestnicy będą również umieli analizować tendencje polityczne w odniesieniu do relacji między: państwem a jednostką; prawem natury a prawem stanowionym; stosunkami międzynarodowymi (Włochy-UE). Uczestnicy będą także znali źródła współczesnych tendencji politycznych we Włoszech.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności na zajęciach, udziału w dyskusji, przygotowania jednostronicowego eseju na zadany temat.

Zakres tematów:

1) Włoska myśl polityczna w XX wieku. Główne aspekty.

2) Od pozytywizmu do porażki reformizmu

3) Włoski nacjonalizm i populizm: Luigi Strurzo

4) Włoski anarchizm, od Pisacane do faszyzmu.

5) Ideologia faszyzmu. Kultura i polityka.

6) Antonio Gramsci: Filozofia praxis (La filosofia della prassi).

7) Liberalny socjalizm. Norberto Bobbio.

8) Republikańska demokracja i narodowy populizm.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 44
każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala 32
Daniele Stasi 11/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)