Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informacja naukowa w pracy redaktora i wydawcy 3007-W1A2IN
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 45
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura

1. Antczak M., Nowacka A.: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik. Warszawa 2009

2. Bibliografia : teoria, dydaktyka, praktyka. Pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego. Warszawa 2009

3. Dembowska M.: Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa : wybór prac. Warszawa 1999

4. Gawecka A.: Teoria i metodyka bibliografii : (wybór tekstów autorów polskich) 1945-1980. Warszawa 1987

5. Korpała J.: Dzieje bibliografii w Polsce. Warszawa 1989

6. Starnawski J.: Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. Warszawa 1982 i nast.

7. Winek T.: Nauki pomocnicze literaturoznawstwa. Warszawa 2007

8. Wolańska E. [i in.]: Jak pisać i redagować : poradnik redaktora : wzory tekstów użytkowych. Warszawa 2010

9. Materiały przekazane przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student potrafi:

– swobodnie gromadzić i przetwarzać informacje bibliograficzne

– samodzielnie opracować przypisy i bibliografię załącznikową do tekstu naukowego

– samodzielnie opracować przypisy do tekstów dziewiętnastowiecznych

– wykonać prawidłową korektę opisu bibliograficznego

– samodzielnie opracować indeksy.

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności, pisemny test kontrolny, zaliczenie na ocenę – kwerenda

Zakres tematów:

Tematyka zajęć:

1. Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej: perspektywa historyczna.

2. Bibliografie w Polsce: od XIX wieku do dzisiaj.

3. Pracownia bibliograficzna: struktura, zbiory, materiały.

4. Najważniejsze publikacje pomocne w językowym i merytorycznym opracowaniu tekstów dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych.

5. Źródła elektroniczne w pracy redaktora (edytora) tekstów naukowych.

6. Struktura tekstu naukowego.

7. Rodzaje i zasady tworzenia przypisów.

8. Najczęstsze błędy popełniane w przypisach: korekta.

9. Zasady tworzenia bibliografii załącznikowej.

10. Najczęstsze błędy popełniane w zestawieniach bibliograficznych.

11. Indeksy: rodzaje i zasady tworzenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 50
Grzegorz Bąbiak 14/18 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 50
Grzegorz Bąbiak 18/18 szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 3
Zofia Smuga 20/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)