Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie procesów złożonych: ruch uliczny 1000-1S20MPZ
Seminarium monograficzne (SEM-MON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Tryb prowadzenia: mieszany: w sali i zdalnie
w sali
w terenie
zdalnie
Literatura:

- road traffic modeling

- modeling the movement of drones

- optimization of road traffic and logistics (e.g. using AI and quantum computing)

- design of transport networks

Efekty uczenia się:

Studenci potrafią:

● modelować, przy użyciu narzędzi matematycznych lub/i informatycznych, złożone procesy występujące w przyrodzie, znajdować analogie między różnymi zjawiskami,

● krytycznie analizować artykuły i opracowania naukowe,

● planować i przeprowadzać proste badania naukowe / eksperymenty: analizować ich wyniki, przygotować raport z prowadzonych badań, przygotować prezentację otrzymanych wyników, zaprezentować dane,

● studenci rozwijają umiejętności pracy w zróżnicowanej grupie, komunikacji i podziału zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczania:

- od studentów oczekuje się czynnego udziału w zajęciach

- studenci zobowiązani są przygotować końcowy raport z prowadzonych badań

- studenci zobowiązani są zaprezentować podczas zajęć opracowywane zagadnienia / wyniki badań

Ocena na podstawie:

- obecności na zajęciach

- przygotowania i wygłoszenia prezentacji

- raportu z przeprowadzonych prac.

Zakres tematów:

- modelowanie ruchu drogowego

- modelowanie ruchu dronów

- optymalizacja ruchu drogowego i logistyki (np. przy pomocy AI i informatyki kwantowej)

- projektowanie sieci transportowych

Metody dydaktyczne:

- praca studentów w grupach nad wybranymi projektami

- prezentacje studentów

- wykłady zaproszonych gości

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:15 - 12:00, sala 4070
Monika Piotrowska, Paweł Gora 11/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)