Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Topologia I (potok *) 1000-113bTP1*
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa w pierwszym terminie na podstawie sumy punktów z egzaminu pisemnego (maks. 60 pkt), kolokwium (maks. 40 pkt) i ćwiczeń (maks. 20 pkt).

1. Egzamin (60 punktów, wspólny ze zwykłym potokiem)

Egzamin będzie się składał z dwóch części:

(a) teoretycznej, sprawdzającej znajomość wyłożonego materiału. Ta część egzaminu będzie miała charakter testowy: wymagane będzie udzielanie krótkich odpowiedzi, przytoczenie definicji lub niedługiego dowodu z wykładu.

(b) zadaniowej

Egzamin planujemy przeprowadzić w formie tradycyjnej (w budynku, w salach) chyba, że zła sytuacja epidemiczna na to nie pozwoli – w takim przypadku egzamin odbędzie się zdalnie na platformie Moodle, a opisana powyżej forma części teoretycznej egzaminu może ulec pewnym modyfikacjom.

- Termin zerowy egzaminu: Możliwe jest przystąpienie do egzaminu w terminie zerowym pod warunkiem uzyskania co najmniej 57 punktów (tj. 95%) łącznie z ćwiczeń i kolokwium (zob. punkty 2 i 3 poniżej). Egzamin zerowy będzie ustny i przeprowadzony albo w budynku Wydziału albo - gdy sytuacja epidemiczna byłaby zła - zdalnie.

2. Kolokwium (40 punktów, wspólne ze zwykłym potokiem)

Do rozwiązania będzie kilka zadań w czasie 2-3 godzin. Termin przeprowadzenia kolokwium zostanie ogłoszony do końca października.

3. Praca na ćwiczeniach (20 punktów)

Punkty będą przyznawane za zadania domowe ustne i (ewentualnie) pisemne oraz kartkówki.

Ocena w drugim terminie będzie lepszą z dwóch ocen:

1) Ocena wystawiona na podstawie punktów z ćwiczeń, kolokwium i

egzaminu poprawkowego, z wagami odpowiednio 1/4, 1/4 i 1/2

2) Ocena wystawiona na podstawie punktów z ćwiczeń i egzaminu

poprawkowego, z wagami 1/4 i 3/4 odpowiednio.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:15 - 12:00, sala 4050
Witold Marciszewski 24/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)