Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i historia Wielkiej Brytanii dla nauczycieli języka II 4100-IMKIHWBDNJ
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Diniejko, A. English-Speaking Countries: The United Kingdom and the Republic of Ireland (Warszawa: WSiP, 1999; updated e-book, 2020); Kenneth O. Morgan, ed., The Oxford Illustrated History of Britain (OUP, 1994 i nowsze wydania); John Oakland, British Civilization. An Introduction (Routledge: London and New York, 2011); lektura uzupełniająca: W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2005; PowerPoint Presentations.

Efekty uczenia się:

W pogłębionym stopniu wiedza o wybranych faktach, teoriach, instytucjach, procesach, zjawiskach z zakresu nauki o kulturze i historii, właściwa dla kierunku nauczanie języków obcych, zorientowana na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych na trzecim etapie edukacyjnym, nauczania dorosłych i w dydaktyce szkoły wyższej (K_W01);

niezbędna terminologia z zakresu nauki o kulturze i historii, właściwą dla nauczania języków obcych (K_W02);

znaczenie społeczeństwa wielokulturowego, tolerancyjnego, wielojęzycznego (K_W20)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny są wiadomości, umiejętność kojarzenia faktów, zdarzeń i idei w zakresie kultury i historii Wielkiej Brytanii, samodzielność myślenia oraz umiejętność przekazywania nabytej wiedzy i umiejętności z tego zakresu w języku angielskim w formie ustnej i pisemnej.

Zaliczenie kursu:

30% - aktywny udział w zajęciach;

30% - zaprezentowanie wyników projektu indywidualnego lub

grupowego;

40% - indywidualna rozmowa na temat omawianego materiału oraz przeczytanej publikacji dotyczącej kultury i historii Anglii/Wysp Brytyjskich.

Skala ocen: 95-100 punktów - ocena celująca (5+); 85-94 punktów - ocena bardzo dobra; 75-84 punktów - ocena dobra plus; 65-74 punktów; ocena dobra; 55-64 punktów - ocena dostateczna plus; 54%- 50% - ocena dostateczna; poniżej 50% - ocena niedostateczna.

Zakres tematów:

1. Geografia Wysp Brytyjskich (regiony geograficzne i kulturowe).

2. Podstawowa wiedza o społeczeństwie brytyjskim: ustrój

polityczny, instytucje państwowe, rola monarchy.

3. Najważniejsze i przełomowe wydarzenia historyczne: okres anglosaski; chrystianizacja; Anglia pod panowaniem Normanów; Plantageneci; zmierzch feudalizmu; początki parlamentu angielskiego, wojna stuletnia, wojny Białej i Czerwonej Róży (1455-1485); monarchia Tudorów: schizma Henryka VIII, panowanie Elżbiety I; reformacja i rozwój kultury; panowanie Stuartów; wojna domowa; restauracja Stuartów; początki i rozwój Imperium Brytyjskiego; rewolucja naukowa i przemysłowa, imperium brytyjskie za czasów królowej Wiktorii i Edwarda VII; reformy wyborcze, walka Irlandii o niepodległość; I i II wojna światowa; stopniowy upadek Imperium; dekolonizacja i dewolucja; Brexit.

4. System edukacji w Wielkiej Brytanii.

5. Kultura wysoka (muzyka, malarstwo i architektura) i kultura

popularna.

6. Zwyczaje i obyczaje, święta oraz legendy Wysp Brytyjskich.

7. Kultura życia codziennego.

8. Sport na Wyspach Brytyjskich.

9. Wielokulturowość i wieloetniczność.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium połączone z prezentacją multimedialną oraz aktywnym udziałem studentów na zajęciach oraz pracą własną studentów w domu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 217
Andrzej Diniejko 13/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 217
Andrzej Diniejko 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)