Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CLIL w nauczaniu WOS 4100-3SCLILO
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: mieszany: w sali i zdalnie
Literatura:

Coyle, D., P. Hood & D. Marsh (2010) Content and Language Integrated Learning.

Ioannou-Georgiou, S., Pavlou P. (eds.) (2011) Guidelines for CLIL Implementation in Primary and Pre-primary Education.

Johnstone, Kubanek, Edelenbos

Mehisto, Marsh and Frigols. Uncovering CLIL. 2007.

Bilingual programme Evaluation. 2010. British Council

http://www.carla.umn.edu/

Polish Core Curriculum -translation ciculated by the trainer

http://www.carla.umn.edu/

Marsh, D., Langé, G. (eds.) (1999) Implementing Content and Language Integrated Learning, A TIE-CLIL Foundation Course Reader, TIE-CLIL Project, Jyväskylä, Finland.

Criteria for producing CLIL learning material

Peeter Mehisto

Towards quality-CLIL: successful planning

and teaching strategies. Oliver Mayer

CLIL Teacher competences 2001.Kazianka et al.

European Commission (2006) Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. Eurydice: Brussels

Efekty uczenia się:

S_W03 metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z nauczaniem języków obcych

S_U05 obserwować i oceniać przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

S_U13 przygotować prace pisemne w języku polskim i języku obcym, właściwe dla studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

S_U13 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem wiedzy o społeczeństwie w języku polskim i angielskim korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i angielskim) i nowoczesnych technologii (TIK)

S_U19 wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne planować i realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych, opcjonalnie z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie

S_U20 pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań edukacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę, która zależy od spełnienia przez studenta poniższych wymagań.

1. Jednostka CLIL (zadanie w portfolio) + refleksja na temat jej wdrożenia

2. Krótkie prace samodzielne (teksty i zadania) - wykonywane w klasie, w domu i na platformie e-learningowej

3. Test końcowy

Zakres tematów:

Tematy omawiane na zajęciach:

Podstawowe cechy CLIL; zastosowanie CLIL w nauczaniu WOS

Europejskie programy nauczania zorientowane na CLIL

Polski program nauczania i możliwości nauczania z wykorzystaniem CLIL (WOS)

Planowanie jednostek CLIL

Kompetencje nauczycieli CLIL

Rozwój umiejętności pozajęzykowych na lekcjach języka

Materiały CLIL - dostępne źródła

Metody dydaktyczne:

Wielorakie metody zawierające elementy wykładu, dyskusje, prezentacje, analizę i interpretację tekstów źródłowych, micro-teaching

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 15
Joanna Fituła 10/ szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 8:30 - 9:30, sala 15
Joanna Fituła 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)