Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski specjalistyczny dla WOS 4100-3SJASDWOSO
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

English for Business and Politics - Dagmara Świda

English Vocabulary in Use Advanced (second edition) - Michael McCarthy, Felicity O'Dell

Wiedza o Społeczeństwie, podręcznik - Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba

Dziś i Jutro, podręcznik do Wiedzy o Społeczeństwie dla szkoły podstawowej - Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

źródła internetowe

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Na ocenę końcową składają się:

- wypowiedź ustna / prezentacja

- trzy testy ze słownictwa w trakcie semestru

- regularna praca na platformie Kampus

Minimum wymagane do uzyskania oceny: 60%.

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Przedmiot kończy się egzaminem.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu.

Zakres tematów:

Ostatni semestr kursu poświęcony jest podsumowaniem dotychczas zdobytych informacji oraz rozwijaniu umiejętności przekazania ich w klasie.

Omawiane tematy:

- wspólnoty narodowe

- wspólnoty etniczne

- zjawiska dyskryminacji

- narodowość a obywatelstwo

- różne oblicza patriotyzmu

- działania organizacji pozarządowych

- gospodarstwo domowe i budżet

Nacisk kładziony jest na przyswojenie metod pracy skutecznych w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie w języku angielskim.

Przedmiot kończy się egzaminem.

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach studenci pracują indywidualnie, w parach i w grupach.

Metody aktywizujące studentów:

- wzajemne sprawdzanie prac

- przygotowanie prac do wykorzystania na zajęciach do pracy w parach/grupach

- samodzielna praca studentów

- prezentacje / projekty grupowe

- praca w grupach i podgrupach (think-pair-share)

- debriefing - analiza i omówienie zagadnień

Wszystkie metody nauczania użyte na zajęciach mają na celu pokazanie ich efektywności w praktyce zawodu nauczyciela.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 217
Joanna Fituła 9/ szczegóły
2 co drugi piątek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 18
Anna Żarnotal 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)