Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia społeczna Europy 2105-PP-L-D1HSEU
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

A.Skrzypek, Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009.

H.Kaelble, Społeczna historia Europy. Od 1945 do współczesności, Warszawa 2010.

N.Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy:

- ma wiedzę o normach prawnych i społecznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne w tym o prawie ochrony własności intelektualnej oraz o źródłach tych norm, ich specyfice, ewolucji i oddziaływaniu na ludzkie zachowanie (W10)

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności:

- w sposób naukowy potrafi obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska społeczne, w tym związki pomiędzy obszarami zjawisk i procesów sfery polityczno-administracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw europejskich (U01)

- potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne oraz ich praktyczne skutki przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk społeczno- politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich (U04)

- analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia (U07)

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji:

- rozumie potrzebę nauki i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie (K01)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny testowy na platformie Kampus (Moodle)

Zakres tematów:

1. A. Część organizacyjna (efekty, tematyka, zaliczenie)

B. Część merytoryczna: W przededniu wielkiej zmiany. XVIII-wieczna Europa u progu rewolucji.

2. Zmierzch feudalizmu, narodziny kapitalizmu i jego rozwój w XIX w.

3. Reformy społeczne w Europie na przełomie XIX i XX w.

4. “Umarł król – niech żyje naród”. Konflikty nowokształtujących się europejskich tożsamości etnicznych i ich skutki w XIX i XX w.

5. Wielka wojna światowa 1914-1918 w Europie. Zmierzch monarchii – świt republiki.

6. Ratunek w interwencjonizmie państwowym. Wielki kryzys gospodarczy i jego skutki społeczne 1929-1933.

7. Apogeum wynaturzenia – oblicza II wojny światowej 1939-1945 w Europie i jej następstwa.

8. Dekada powojenna na zachodzie Europy – na horyzoncie państwo dobrobytu.

9. Europa Wschodnia za żelazną kurtyną – w okowach dogmatu o wyższości centralnego zarządzania.

10. Budowa państwa dobrobytu. Sukcesy i porażki zachodnioeuropejskiego świata liberalnego – między złudzeniem wolności a dyktatem pieniądza.

11. Konfrontacja komunistycznych iluzji i realiów – niedowład wschodnioeuropejskiej gospodarki centralnie zarządzanej.

12. Od Wiosny’68 do Jesieni’89 – niepokoje na Zachodzie, rewolucja na Wschodzie.

13. Europa w dobie “interregnum” - społeczne wyzwania przełomu XX i XXI w.

Metody dydaktyczne:

• metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

• metody praktyczne – metoda prezentacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 210
Marek Nadolski 56/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)