Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia prawa 3401-KR2-2SPd
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bourdieu Pierre, The Force of Law. Toward a sociology of the juridical field, “The Hastings Law Journal, 38/1987, s. 814-853.

2. Duff Anthony, Karanie obywateli, Ius et Lex, nr IV, 1/2006, s. 19-45.

3. Foucault Michel, Nadzorować i karać, Aletheia Warszawa 1998.

4. Frieske Kazimierz, Socjologia prawa, Iuris, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa-Poznań 2001.

5. Fuszara Małgorzata, Kurczewski Jacek, Spory i ich rozwiązywanie. Elementy popularnej kultury prawnej, Nomos, Kraków 2017.

6. Gilligan James, Wstyd i przemoc. Refleksje nad śmiertelną epidemią, Media Rodzina, Poznań 2001.

7. Von Hirsch Andrew, Uzasadnienie istnienia i wymiaru kary we współczesnym retrybutywizmie, Ius et Lex, nr IV, 1/2006, s.49-83.

8. Kojder Andrzej, Podstawy socjologii prawa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016.

9. Kojder Andrzej, Godność i siła prawa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

10. Królikowska Jadwiga, Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności. Socjologiczna analiza wymiaru kary, WUW, Warszawa 2020.

11. Podgórecki Adam, Socjologia prawa, Wiedza Powszechna, Warszawa 1962; rozdz. Metody badań socjologicznych na terenie prawa i ich rezultaty. S. 33-121; oraz Wstęp s. 7-32.

12. Podgórecki Adam, Prestiż prawa, KiW, Warszawa 1966.

13. Podgórecki Adam, Zarys socjologii prawa, PWN, Warszawa 1971; rozdz. Koncepcja normy prawnej s.355-377 oraz Anomia, konformizm, legalizm, s. 378-397.

14. Podgórecki Adam, Empiryczna socjologia prawa, [w:] Prawo w społeczeństwie, red. Jacek Kurczewski, PWN, Warszawa 1975.

15. Podgórecki Adam, Socjologiczna teoria prawa, Interart, Warszawa 1998, rozdział I Działanie prawa, s.21-44 oraz rozdział Moralność, prawo, zwyczaj, s. 45-76.

16. Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, red. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński, WUW, Warszawa 2014.

17. Utrat-Milecki, Polityczność przestępstwa, WUW, Warszawa, 2007 (lub wcześniejsze wydanie)

18. Wacquant Loic, Więzienia nędzy, Książka i Prasa,Warszawa 2009.

19. Waltoś Stanisław, Owoce zatrutego drzewa, Universitas, Kraków 2010.

20. Weber Max, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994; s. 19-60.

21. Winczorek Jan, Socjologia prawa a integracja europejska. O pożytkach z pewnej teorii, [w:] Teoretycznoprawne wyzwania integracji europejskiej, red. Leszek Leszczyński Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Lista omawianych lektur może być zmieniona w zależności od zgłoszonych zainteresowań studentów.

Efekty uczenia się:

Efektem udziału w zajęciach jest pogłębiona znajomość problematyki i metod socjologii prawa oraz znajomość zarysu historii dyscypliny oraz głównych pojęć i teorii stworzonych w jej ramach.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa, aktywności (referatów i przygotowania do udziału w dyskusji) oraz pracy zaliczeniowej.

Na zaliczenie składa się uczestnictwo w zajęciach, pisemna praca zaliczeniowa, referat.

Zakres tematów:

1. Zarys problematyki i metod socjologii prawa.

2. Prekursorzy i twórcy teorii i badań empirycznych w polu socjologii prawa.

3. Główne badania socjologiczno prawne w Polsce.

4. Społeczne kształtowanie prawa: kultura społeczeństwa i wpływy zewnętrzne.

5. Opinia publiczna w sprawach zjawisk prawnych.

6. Penalizacja i kryminalizacja zachowań jako proces społeczny.

7. Rygoryzm i punitywność społeczeństwa.

8. Profesjonaliści w strukturze systemu prawa i ich relacje ze społeczeństwem.

9. Badanie wpływu prawa na organizację życia społecznego.

Zakres tematów i literatury może zostać zmieniony zależnie od zainteresowań studentów.

Metody dydaktyczne:

Metoda wykładu i dyskusji akademickiej. Także referaty wygłoszone i przygotowane w wersji pisemnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala 44
Jadwiga Królikowska 37/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)