Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Resocjalizacja w społeczności lokalnej 3401-KR2-M-2RSLd
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

1. Koncepcje resocjalizacji

2. Skutki izolacji więziennej

a. Kara pozbawienia wolności jako totalne

ograniczenie wolności jednostki

b. Kara pozbawienia wolności jako sytuacja deprywacyjna

c. Nieformalna organizacja skazanych

a efektywność procesów resocjalizacyjnych

d. Jakość życia skazanych – prezentacja wyników badań

3. Współczesne trendy w resocjalizacji jako podstawa oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym

a. Model Risk Need Responsivity

b. Good Lives Model

4. System kurateli sądowej w Polsce

a. geneza

b. obecny stan kurateli sądowej w Polsce

5. Rodzaje i istota kar i środków nieizolacyjnych w polskim prawie karnym

a. Dozór przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu

b. Dozór przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności

c. Dozór przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego

d. System dozoru elektronicznego

e. Instytucja odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

f. Instytucja przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności oraz warunkowego zwolnienia w trybie art. 155 kkw

6. Wykorzystanie w postępowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych w ocenie ryzyka powrotności do przestępstwa.

7. Pomoc postpenitencjarna

a. Pomoc postpenitencjarna w ramach systemu państwa

b. Pomoc postpenitencjarna w ramach organizacji pozarządowych

8. Mediacje w sprawach karnych

9. Inne formy resocjalizacji w społeczności lokalnej

a. Streetworking

Metody dydaktyczne:

- metoda wykładu konwersatoryjnego,

- metoda opisu,

- metoda burzy mózgów,

- metoda dyskusji,

- metoda projektu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:30 - 17:00, sala 55
Bartłomiej Skowroński 14/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)