Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oddziaływania wychowawcze, profilaktyczne i resocjalizacyjne w przestrzeni instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej 3401-SEMM-OWPz
Seminarium magisterskie (SEM-MGR) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Zakres tematów:

1. Rekapitulacja kluczowych zagadnień dla działalności wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej

• demoralizacja (przyczyny, objawy, konsekwencje),

• wykluczenie i nieprzystosowanie społeczne (etiologia, symptomy, mechanizmy, fazy, konsekwencje osobiste i społeczne),

• osobowościowy, społeczny i organizacyjny kontekst interwencji.

2. Oddziaływania prowadzone wobec osób zagrożonych demoralizacją/ nieprzystosowaniem lub zdemoralizowanych/ nieprzystosowanych społecznie.

3. Systemy profilaktyki i resocjalizacji w Polsce i w Europie (formy, cele, funkcje, organizacja, grupy docelowe, sposoby oddziaływań, słabe i mocne strony).

4. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne podmioty, prowadzące działalność wychowawczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną.

5. Optymalizacja interwencji wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej z wykorzystaniem podejścia systemowego, organizacyjnego i komparatystycznego.

6. Probabilistyczny charakter wychowania i resocjalizacji oraz znaczenie właściwego doboru wskaźników służących ocenie efektywności oddziaływań.

7. Przygotowanie do redagowania pracy magisterskiej

• elementy metodologii badań społecznych i pedagogicznych w ujęciu ilościowym oraz jakościowym,

• kształcenie umiejętności samodzielnej pracy naukowej

a) dobór i analiza literatury przedmiotu,

b) projektowanie i realizacja badań,

c) analiza i interpretacja danych,

d) redakcja tekstu naukowego,

• ograniczenia występujące przy prowadzenia badań w instytucjach wychowawczych/ resocjalizacyjnych, zwłaszcza w tych o charakterze zamkniętym,

• sposoby minimalizacji zmiennych zakłócających proces badawczy,

8. Zagadnienia prawa autorskiego i narzędzia służące do walki z plagiatem.

Uwaga!

• Poszczególne tematy mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach, a niektóre z nich razem na jednych zajęciach,

• Tematyka poszczególnych zajęć zależy także od stanu wiedzy, umiejętności i kompetencji, zgromadzonych przez uczestników w trakcie dotychczasowych studiów.

• Na każdych zajęciach podejmowane będą zagadnienia z zakresu przygotowania do redagowania pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, prezentacja multimedialna, mapa skojarzeń

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 14:00 - 17:15, sala 36
Dariusz Schmidt 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)