Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium greckie 3006-TRANSG
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa

1. materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia i/lub podręcznik wybrany przez prowadzącego

Uzupełniająca

A. Pisarska,T. Tomaszkiewicz Współczesne tendencje przekładoznawcze

P. Newmark A Textbook of Translation

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć

w zakresie wiedzy

- prezentuje pogłębioną znajomość gramatyki, stylistyki greckiej, metryki, historii literatury (K_W01, K_W02, K_W03/P7S_WG).

w zakresie umiejętności

- biegle posługuje się słownikami i innymi pomocami (K_U03, K_U14/P7S_UW_UO),

- tworzy własny warsztat tłumacza i redaktora (K_03, K_U14/P7S_UW_UO),

- prezentuje udoskonaloną umiejętność przekładu i redakcji przekładu tekstu literackiego (K_U04, K_U05),

- podejmuje własne próby translatorskie (K_U06/P7S_UW),

- pracuje w zespole (K_U14/P7S_UW_UK).

w zakresie kompetencji społecznych

- ocenia poziom swojej wiedzy (K_K01/P7S_KK).

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- Student ma prawo do 2 nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze.

Zakres tematów:

Zakres tematów

1. naukowe badania nad problematyką przekładu

2. strategie tłumaczeniowe

3. typologia najczęstszych błędów

4. tłumaczenie greckich konstrukcji z participium

5. tłumaczenie partykuł

6. tłumaczenie tekstów nacechowanych

Tematy będą realizowane na przykładach fragmenty różnych tekstów: Lukian, Heraklit, Platon, Libanios I innych.

Kolejność wprowadzania materiału ustala prowadzący zajęcia. W zależności od stopnia zaawansowania studentów dopuszczalne są odstępstwa od przedstawionego programu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 110
Maciej Staniszewski 4/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)