Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum sedymentologiczne 1300-WPSEDP
Praktikum (PRAK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Gradziński, R., Kostecka, A., Radomski, A. 1986. Zarys sedymentologii. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa.

2. Reading, H.G. 2004. Sedimentary Environments and Facies. Blackwell Science.

3. Allen, J.R.L. 1970. Physical Processes of Sedimentation.

4. Nichols, G. 1999. Sedimentology and Stratigraphy.

5. Roniewicz, P. (red.) 1999. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wydanie VII. PAE; Warszawa.

6. Allen, P. H. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu, zarówno części wykładowej jak i ćwiczeniowej, student poprawnie analizuje zapis kopalny procesów sedymentacyjnych. Potrafi opisywać skały osadowe, ich cechy teksturalne i struktury. Na tej podstawie odtwarza przebieg procesów sedymentacyjnych, interpretuje zmienność środowisk sedymentacyjnych, zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Zgodnie z zasadą aktualizmu geologicznego rekonstruuje i porównuje środowiska sedymentacji w skali lokalnej i regionalnej. Uzyskuje tym samym podstawy do dalszej edukacji geologicznej, zwłaszcza w zakresie Analizy basenów sedymentacyjnych.

K_W01 dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W02 zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego

K_W12 rozpoznaje modele opisujące środowisko geologiczne

K_U01 wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U09 sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych

K_K12 dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia składają się z 10 spotkań po 3h (10h wykładów i 20h ćwiczeń). Zajęcia zaliczane są na podstawie ocen operatów wykonywanych na poszczególnych ćwiczeniach oraz kolokwium końcowego. Kolokwium ma formę pisemną, obejmuje całość zagadnień prezentowanych podczas wykładów i ćwiczeń i ma formę pisemną. Składa się z części testowej, krótkich otwartych pytań, rysunków do objaśnienia oraz przekrojowego pytania, które wymaga szerszej odpowiedzi.

Zakres tematów:

- procesy sedymentacyjne, ich energia,

- materiał osadowy,

- rola biosfery;

- czas a sedymentacja; tempo depozycji i tempo sedymentacji,

- związek sedymentacji z diastrofizmem i klimatem; związek sedymentologii z hydrologią, petrologią, stratygrafią, analizą facjalną.

- opis cech teksturalnych i strukturalnych skał osadowych,

- modelowanie analogowe wybranych środowisk sedymentacji;

- analiza profili skał osadowych jako zapisu przebiegu sedymentacji;

- interpretacja modeli facjalnych w analizie basenów sedymentacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, opisywanie okazów, analizy mikroskopowe, modelowanie analogowe na basenie sedymentacyjnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:15 - 15:00, sala 1015
Maciej Bąbel 4/12 szczegóły
2 każdy czwartek, 14:15 - 17:00, sala 1015
Danuta Olszewska-Nejbert 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)