Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pisarski badacza_ki 3401-0WPB-OG
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Becker H.S., Warsztat pisarski badacza, PWN, 2013

2) Bereźnicki F., Prace dyplomowe na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010, Impuls.

3) Duraj -Nowakowa K.,, Pisarstwo naukowe: między rzemiosłema sztuką, Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015

3) Stępień B., Zasady pisania tekstów naukowych, PWN, 2016

4) Perry J., Sztuka odwlekania. Poradnik efektywnego guzdrania się, marudzenia i przekładania na później, Białystok 2015, Inspirio.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

1. K_W01(ma podstawową wiedzę o właściwościach nauk społecznych, a szczególnie psychologii, socjologii, nauk prawnych, pedagogiki, kryminologii, o ich miejscu w systemie nauk, wzajemnych relacjach pomiędzy dyscyplinami szczegółowymi właściwymi dla problematyki profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz ich relacjach do innych nauk)

2. K_W15 (zna narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych wykorzystywane w badaniach empirycznych i analizach

właściwych dla obszaru zainteresowań)

3. K_W19 (ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju)

w sferze umiejętności:

1. KU01 (potrafi zbierać i analizować materiały naukowe i dane

faktograficzne, dostępne w języku polskim i obcym, dotyczące

rozmaitych społecznych zagrożeń, potrzebne do ich rozpoznania, obserwacji i opisu w ujęciu interdyscyplinarnym)

2. KU08 (potrafi wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę do formułowania własnego projektu badawczego i zastosować nowoczesne technologie, standardowe metody, narzędzia badawcze i środki analityczne do prawidłowego wykonania badania)

w sferze kompetencji społecznych:

1. KK01 (ma świadomość znaczenia interdyscyplinarnej wiedzy i profesjonalnych umiejętności i rozumie potrzebę ich stałego rozwoju)

2. KK05 (potrafi współdziałać i pracować w grupie w różnych rolach społecznych)

Metody i kryteria oceniania:

metody oceny // liczba punktów / udział w ocenie końcowej

1. Obecność // 0.2

2. Ocena ciągła – przygotowanie do zajęć (analiza tekstów, udział w dyskusji) // 0.2

3. Ocena śródsemestralna na podstawie samodzielne przygotowanego planu/konspektu tekstu. // 0.3

4. Ocena semestralna – na podstawie tekstu zaliczeniowego //0.3

Zakres tematów:

Proponowane tematy zajęć:

Prawdy i mity o naukowym pisaniu

Typy i rodzaje publikacji naukowych

Specyfika i zasady pisarstwa naukowego.

Tekst naukowy i jego budowa

Style i cechy języka naukowego

Schemat opracowań konstrukcji tekstu naukowego

Organizacja pracy w toku pisania tekstu naukowego Podstawowe standardy edytorskie tekstów naukowych Narzędzia pomocne w przygotowaniu i edycji tekstów naukowych

Wybrane elementy prawa autorskiego.

Metody dydaktyczne:

Metody podające i praktyczne:

praca warsztatowa, analiza tekstów teoretycznych, analiza tekstów studentów_ek

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 17:00 - 18:30, sala 35
Aneta Ostaszewska 11/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)