Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Twórcza resocjalizacja w środowisku lokalnym 3401-PR1-SP-WR-TRSLz
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do twórczej resocjalizacji w środowisku lokalnym – podstawowe pojęcia i terminy

2. Kategorie twórczości i przegląd teorii twórczości

3. Twórczość w wybranych koncepcjach psychologicznych

4. Psychologiczne korzyści resocjalizacji przez sztukę

5. Twórcza resocjalizacja a kulturotechnika oddziaływań resocjalizacyjnych – podobieństwa i różnice

6. Podobieństwa, powiązania i różnice między socjoterapią, twórczą resocjalizacją i pedagogiką resocjalizacyjną

7. Elementy kulturotechniki resocjalizującej

8. Metody twórczej resocjalizacji

9. Arteterapia osób niedostosowanych społecznie

10. Środowiskowe programy pedagogiczne

11. Formy twórczej działalności w środowisku lokalnym

12. Wybrane projekty z zakresu twórczej resocjalizacji

13. Krytyczna analiza resocjalizacji przez twórczość

Metody dydaktyczne:

- mini wykłady konwersatoryjne, opis

- burza mózgów, metoda dyskusji,

- metoda sytuacyjna, studium przypadku,

- metoda eksponująca,

- metoda projektu, odgrywanie ról, obserwacja,

- analiza tekstu naukowego, filmu i materiału edukacyjnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 14:45, sala 32
Aneta Domżalska 8/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)