Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki badań społecznych 2103-L-D4MTBS
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

• Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 (lub kolejne dodruki).

• Earl Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

• Stefan Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985 (lub następne wydania)

• Leszek A. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003 (wyd. 4 zmienione).

• Janet Buttolph Johnson, Henry T.Reynolds, Jason D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Poprzez realizację przedmiotu student zdobywa podstawową wiedzę metodologiczną z zakresu empirycznych badań społecznych oraz

metodyki badań społecznych. Zdobywa też umiejętności w zakresie stosowania wybranych technik badawczych.

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) student/ka:

- zna i rozumie podstawowe kategorie i pojęcia metodologii badań społecznych (K_W01)

- zna podstawowe procedury metodologii badan społecznych (K_W03),

- zna najważniejsze metody i techniki badań społecznych (K_W03),

- prawidłowo planuje proces badawczy (K_U04),

- umiejętnie dobiera metody i techniki badawcze (K_U07),

- prawidłowo buduje narzędzia badawcze (K_U07)

- umie twórczo pracować w zespole (K_K02)

- w zespole badawczym umie zaplanować, zrealizować badanie, opracować raport z badań i ustnie zaprezentować jego wyniki przy

zastosowaniu dwóch różnych metod badawczych (K_W03, K_U04, K_U07, K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny obejmujący tematykę warsztatów i wykładów.

Nieobecność na więcej niż trzech wykładach w semestrze skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu końcowego i niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

TEMATYKA WYKŁADÓW W SEMESTRZE LETNIM:

Badania sondażowe - ogólna charakterytyka,

Zasady budowy kwestionariusza i pytan kwestionariuszowych.

Badania całościowe i napróbach badawczych

Pabania przekrojowe, dynamiczne i pseudodynamiczne.

Eksperyment w naukach społecznych.

Badnia ewaluacyjne.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 314
Barbara Szatur-Jaworska 23/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)