Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urban studies – urban sociology and urban planning basics (ang. B2+) 3401-FAKB-USUSz
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Davies M., Planet of Slums, London: Verso, 2006.

2. Gehl J., Svarre B., How to Study Public Life, Washington: Island Press, 2013.

3. Florida R., The New Urban Crisis: How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class-and What We Can Do About It, Basic Books, New York 2017.

4. Jacobs J., The Death and Life of Great American Cities, New York: Vintage Books, 1961.

5. McGuirk J., Radical Cities: Across Latin America in Search of a New Architecture, London: Verso, 2014.

6. Merrifield A., The New Urban Question, London: Pluto Press, 2014.

7. Stein S., Capital City: Gentrification and the Real Estate State, New York: Verso, 2019.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy

- Ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę o zagadnieniach dotyczących współczesnej urbanizacji.

- Rozumie najważniejsze teorie charakterystyczne dla studiów miejskich.

w sferze umiejętności

- Potrafi wykorzystywać posiadaną interdyscyplinarną wiedzę do analizy procesów urbanizacyjnych.

- Potrafi wykorzystywać posiadaną interdyscyplinarną wiedzę do przygotowywania analiz, ekspertyz, strategii, planów przestrzennych lub innych z zakresu programowania rozwoju.

w sferze kompetencji społecznych

- Jest zdolny/a do pracy grupowej w zespole badawczym.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia przedmiotu stanowi przygotowanie przez studentki i studentów projektów koncepcyjnych – prezentacji grupowych związanych z tematami poruszanymi w trakcie kursu.

Projekty te są konsultowane z prowadzącym, a techniki umożliwiające ich przygotowanie i prezentację stanowią część zagadnień poruszanych podczas zajęć.

Dodatkowymi kryteriami zaliczenia są obecność w czasie wymaganej liczby zajęć, a także systematyczna praca w trakcie semestru. Umożliwia to osobom uczestniczącym w zajęciach podwyższenie indywidualnej oceny końcowej, niezależnie od oceny wystawionej na bazie przedstawionych prac grupowych.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do studiów miejskich

2. Kluczowe pojęcia dotyczące przestrzeni

3. Społeczne wytwarzanie przestrzeni

4. Historyczne i współczesne formy osadnictwa

5. Waloryzacja przestrzeni i badania jakości życia w środowisku zurbanizowanym

6. Planowanie przestrzenne

7. Polityka mieszkaniowa

Metody dydaktyczne:

Wykład stacjonarny

Dyskusja akademicka

Konsultacje założeń i treści projektów grupowych

Prezentacja projektu grupowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 18:00 - 20:15, sala 32
Łukasz Drozda 16/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)