Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna w relacji pomocy 3401-FAK-KIRPd
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

 B. Okun, Skuteczna pomoc psychologiczna, IPZ PTP, Warszawa 2002

 K. Otrębska-Popiołek, Człowiek w sytuacji pomocy, Uniwersytet Śląski, Katowice 1991

 M. B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O języku życia, wyd. Czarna Owca, 2022

 J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 zna i rozumie specyfikę relacji pomocy

 zna i rozumie znaczenie skutecznej komunikacji interpersonalnej w relacji pomocy

w sferze umiejętności:

 potrafi skutecznie porozumiewać się werbalnie stosując odpowiednie narzędzia

 potrafi dostrzegać i analizować komunikaty niewerbalne

w sferze kompetencji społecznych:

 jest gotowy/a do analizowania własnych zasobów i ograniczeń związanych z komunikacją interpersonalną w relacji pomocy

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność i aktywność na zajęciach

2. przygotowanie i przeprowadzenie dwóch ćwiczeń grupowych

Zakres tematów:

1. Integracja grupy

2. Specyfika relacji pomocy

3. Komunikacja werbalna – poziomy

4. Komunikacja werbalna – narzędzia

5. Komunikacja werbalna – bariery

6. Komunikacja niewerbalna – rodzaje

7. Komunikacja niewerbalna – funkcje

8. Świadomość w procesie komunikowania się – funkcje i znaczenie

9. Świadomość w procesie komunikowania się – rodzaje świadomości

10. Prezentacja ćwiczeń przygotowanych przez uczestników zajęć

11. Identyfikacja indywidualnych zasobów

12. Podsumowanie i ewaluacja zajęć

Metody dydaktyczne:

elementy wykładu konwersatoryjnego, praca indywidualna i grupowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 40
Anna Olech 15/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)