Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona praw osób pozbawionych wolności w Polsce w ocenie organów międzynarodowych i krajowych 3401-FAK-OPOPWd
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Źródła:

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce.

Raporty Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT).

3.Raporty Komitetu Przeciwko Torturom ONZ.

Raporty Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Raporty Podkomitetu Zapobiegania Torturom (SPT).

Literatura zalecana:

E. Dawidziuk, Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych, 2012.

A. Gerecka-Żołyńska, (red.) Prawo karne wykonawcze, 2021.

Z. Hołda, J. Hołda, J. Migdał, B. Żórawska, Prawo karne wykonawcze, 2021

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

zna europejskie i międzynarodowe mechanizmy ochrony praw osób pozbawionych wolności;

zna przepisy europejskich i międzynarodowych aktów prawnych dotyczące praw osób pozbawionych wolności (zarówno o charakterze konwencyjnym, jak i zakresu tzw. soft law);

zna wolności i prawa osób pozbawionych wolności;

zna najnowsze orzecznictwo europejskich i międzynarodowych trybunałów dotyczące praw osób pozbawionych wolności w Polsce.

w sferze umiejętności:

identyfikuje problemy prawne i praktyczne dotyczące praw osób pozbawionych wolności w Polsce i formułuje ich rozwiązania;

interpretuje przepisy prawa krajowego przez pryzmat standardów międzynarodowych;

identyfikuje problemy prawne i praktyczne dotyczące praw osób pozbawionych wolności w Polsce i formułuje ich rozwiązania.

w sferze kompetencji społecznych:

jest gotowy/a do formułowania i prezentowania własnych wniosków dotyczących stanu przestrzegania praw i wolności osób pozbawionych wolności w Polsce

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność, a także przygotowywanie prezentacji przez studentów.

2. Egzamin ustny

Zakres tematów:

pozbawionych wolności

Standardy konstytucyjne dotyczące praw osób pozbawionych wolności

Podstawowe informacje o organach monitorujących prawa osób pozbawionych wolności – mandat, zasady wizytacji, obszary aktywności

Kompetencje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące praw osób pozbawionych wolności

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące warunków bytowych, warunków sanitarnych, opieki lekarskiej, kontaktu osób pozbawionych wolności ze światem zewnętrznym; środków przymusu, kontroli osobistych.

Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na zmiany regulacji krajowych dotyczących praw osób pozbawionych wolności.

Najnowsze rekomendacje Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom (CPT) dotyczące Polski.

Obserwacje Podkomitetu do spraw zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (SPT). Po ostatniej wizycie w Polsce.

Obserwacje Komitetu Przeciwko Torturom w sprawie Polski.

Najnowsze spostrzeżenia Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur i zmiany w ocenie praw osób pozbawionych wolności na przestrzeni funkcjonowania tego organu.

Uwaga: poszczególne tematy mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Wykład wprowadzający do tematu, dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych oraz konkretnych spraw.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, sala 35
Katarzyna Wiśniewska 0/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)