Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku 2700-M-DM-D1GNKS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Rebis, Poznań 1999.

P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Rebis, Poznań 2005.

Ch. Jencks, Ruch nowoczesny w architekturze, przeł. A. Morawińska, H. Pawlikowska, Wydawnictwa artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

P. Gossel, G. Leuthauser, Architektura XX wieku, 2010.

Le Corbusier, W stronę architektury, przeł. T. Swoboda, Centrum Architektury, Warszawa 2012.

F. Burno, Spektakl i modenizacja. Miasta włoskie w okresie faszyzmu 1922-1945, Fundacja Kultura Miejsca, ASP w Warszawie, Warszawa 2016.

D. Kosiński, Teatra polskie. Historie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Instytut Teatralny, Warszawa 2010.

P. Korduba, Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Fundacja Bęc Zmiana, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.

Futbol w świecie sztuki, pod red. J. Ciechowicza i W. Moski, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (testy) i/lub ustne (rozmowa końcowa).

Zakres tematów:

Struktura treści kształcenia:

WPROWADZENIE DO KULTURY XX I XXI WIEKU

- kluczowe definicje i pojęcia,

- główne nurty filozoficzne,

- przemiany polityczne,

- próba periodyzacji współczesności.

WIEK AWANGARDY

- futuryzm, czyli rewolucja i demokratyzacja,

- teoria i dzieje awangardy,

- przełom kubistyczny oraz inne kierunki sztuk plastycznych w awangardzie,

- polska literatura nowoczesna,

- wybrane nurty literatury polskiej i światowej XX wieku,

- ekspresjonizm (niewyrażalne i transcendentne w epoce techniki i technologii).

ARCHITEKTURA XX I XXI WIEKU

- od stylów historycznych do Bauhausu,

- architektura i urbanistyka czasów faszyzmu,

- tzw. „gwiazdy architektury”.

TEATR

- Wielka Reforma i wielcy reformatorzy teatru światowego i polskiego,

- scena polska po 1989 roku.

Metody dydaktyczne:

Wykład online z elementami wykładu konwersatoryjnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Cieślak 0/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)