Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media, religion, and modern society 3500-FAKANG-MRMS
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

Koncepcje mediatyzacji

Obecność instytucji religijnych w mediach cyfrowych: dane statystyczne, podstawowe koncepcje

Przemiany religijności i duchowości pod wpływem korzystania z mediów

Przemiany religijnego autorytetu w czasach mediatyzacji

Wspólnoty i wspólnotowość religijna a digitalizacja

Tożsamość religijna w czasach mediatyzacji

Religie jako marki: oddziaływanie mediów na komunikację religijną

Dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych,

Prezentacje multimedialne

Zadania realizowane w podgrupach podczas zajęć

Prace własne studentów (np. reakcje na teksty, podsumowania)

Metody dydaktyczne:

Na ocenę końcową składa się aktywność na zajęciach, zaliczenie dwóch testów weryfikujących znajomość zadanych lektur (50%) i prezentacja multimedialna lub esej przygotowanea na wybrany temat (50%).

Aktywność na zajęciach rozumiana jest jako dyskusja w oparciu o zadane teksty i aktywny udział w zadaniach zespołowych. Prezentacja powinna zostać przygotowana na temat związany z problematyką zajęć, a jej celem jest krytyczna analiza omawianych zagadnień na podstawie zebranych przykładów i w odniesieniu do literatury przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 304
Marta Kołodziejska 17/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Karowa 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)