Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka litewskiego (C2) 3020-BB2NLI
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

Zakres tematyczny zajęć (do wyboru lub rozszerzenia w porozumieniu ze studentami)

– Studia (współpraca pomiędzy ośrodkami uniwersyteckimi w Europie; wymiana studentów w ramach programów międzynarodowych; uznawalność dyplomów i kwalifikacji uzyskanych za granicą; jakość kształcenia a możliwości zatrudnienia w kraju i w UE – projekcja własnej przyszłości)

– Praca (marketing, zarządzanie; oferta pracy w kraju i za granicą, skala bezrobocia w poszczególnych krajach europejskich (dane statystyczne); samozatrudnienie; opieka socjalna, niepełnosprawni na rynku pracy itp. – oferta dla firmy)

– Emigracja i imigracja (kierunki, przyczyny oraz związane z tym problemy kulturowe, psychologiczne i socjologiczne emigrantów oraz rodzin powracających do kraju po dłuższym pobycie za granicą; skala imigracji na Litwie i w Polsce oraz jej skutki – dyskusja na podstawie artykułów i danych statystycznych)

– Gospodarka, przemysł, handel, inwestycje (czynniki decydujące o kondycji państwa; import, eksport; dziedziny, w których Litwa odnosi sukcesy – tekst techniczny)

– Unia Europejska (instytucje, ustawodawstwo, fundusze europejskie i ich wykorzystanie w krajach członkowskich)

– Państwo (polityka społeczna państwa – ustawodawstwo i instytucje państwowe a oczekiwania społeczne) i prawa obywatelskie (instytucja rzecznika praw)

– Państwa, narody, mniejszości narodowe, różnorodność kultur i języków (na przykładzie krajów europejskich)

– Dyskryminacja. Rodzaje i przejawy dyskryminacji (np. dyskryminacja na tle narodowościowym, seksualnym i religijnym; dyskryminacja kobiet w pracy itp.)

– Prawo i sądownictwo (nowe rodzaje przestępstw i ich ściganie, prawo na co dzień)

– Język mediów. Prasa, telewizja, radio, Internet i ich rola we współczesnym świecie (frazeologia we współczesnym życiu publicznym i politycznym)

– Reklama (manipulacja czy narzędzie marketingu – dyskusja, tłumaczenie i poprawianie tekstów reklamowych)

– Idol – gwiazda show-biznesu, polityki, nauki. Portret „gwiazdy”. Sposoby kształtowania wizerunku (słownictwo potoczne i branżowe)

– Nowe technologie, odkrycia i osiągnięcia w wybranych dziedzinach nauk ścisłych (lektura wybranych tekstów – podstawowe słownictwo specjalistyczne z różnych dziedzin nauki)

– Człowiek i środowisko (zdrowie, turystyka, ekologia – wystąpienie publiczne)

– Sport (bieżące wydarzenia sportowe o skali europejskiej lub światowej; problemy współczesnego sportu – np. doping, korupcja i finansowanie – dyskusja polemiczna)

– Aktualne wydarzenia polityczne, gospodarcze i kulturalne o zasięgu regionalnym i światowym (Litwa, Polska, świat – cotygodniowe relacje prasowe – informacja i dyskusja)

– Artykuły naukowe dotyczące problematyki współczesnego języka litewskiego i literatury pięknej – streszczenie artykułu naukowego

– Kultura języka. Ćwiczenia poprawnościowe leksykalne, gramatyczno-stylistyczne, ortograficzne i akcentuacyjne

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem samodzielna i na zajęciach – indywidualna, w parach, w grupach kilkuosobowych i z całą grupą (czytanie ze zrozumieniem, interpretacja krytyczna tekstu, tłumaczenie pisemne lub ustne wybranych fragmentów), ćwiczenia pisemne i ustne, wspólne tłumaczenie tekstów specjalistycznych, dyskusja, dialog, materiały audiowizualne, elementy wykładu, praca ze słownikiem specjalistycznym, tworzenie własnych tekstów (artykuł prasowy, reportaż, wystąpienie publiczne), prezentacji (relacja prasowa lub prezentacja wydawnicza) i projektów (np. oferta dla firmy).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, Budynek Wydziału Polonistyki, sala 28
każdy wtorek, 11:30 - 13:00, Lokale w budynku Kupców - Oboźna 8, sala 221
każdy wtorek, 9:45 - 11:15, Lokale w budynku Kupców - Oboźna 8, sala 112
Irena Aleksa, Jūratė Čerškutė 2/8 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)