Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwiązywanie problemów w sytuacji istotnych różnic interesów 3402-10RPWSIRI-OG
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

obecności (waga: 10%, dopuszczalne 2 nieobecności)

bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność (40%)

egzamin pisemny (50%)

Zakres tematów:

• Etapy rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

• Koncepcja sześciu rodzajów myślenia Edwarda de Bono

• Teoretyczne modele procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

Kiedy optymalizować jakość rozwiązań, a kiedy nie? Teoria ograniczonej racjonalności Herberta Simona

Zbieranie i porządkowanie informacji. Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy

Analizy: SWOT, PEST, interesów, pola sił

Przewidywalność skutków: pewność, ryzyko, niepewność

Typowe odchylenia od racjonalności (rationality biases) i wynikające z nich błędy decyzyjne

Czynniki wpływające na prawdopodobieństwo i dynamikę sytuacji konfliktowych

Podstawowe motywacje w sytuacjach konfliktowych – gdzie poszukiwać skutecznych wymian

Dylematy społeczne – jak optymalizować działania w radzeniu sobie w sytuacjach współzależności

Style czy strategie rozwiązywania konfliktów?

Modele analizy sytuacji konfliktowych

Emocje w konfliktach

Psychologia moralności wg Jonathana Haidta i George’a Lakoffa, czyli dlaczego dzieli nas religia i polityka

Metody dydaktyczne:

Warsztaty z wykorzystaniem studiów przypadku i gier symulacyjnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 13:00, sala 38
Agata Gójska 6/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)