Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityki i instytucje kultury 3002-2SZS-1PIK
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

- Akty prawne i raporty z badań

- Strategie rozwoju kultury i polityki kulturalne wybranych miast i gmin

- Opracowania dotyczące uczestnictwa w kulturze

- Misje instytucji kultury

Efekty uczenia się:

Po zajęciach studentka/ka:

– zna i rozumie w stopniu ogólnym współczesne trendy rozwojowe w dziedzinie polityki, społeczeństwa i kultury;

– zna i rozumie w stopniu pogłębionym wpływ mediów i środków transmisji kultury na kształt procesu kulturowego w kontekście kultury współczesnej;

– zna i rozumie różnorodne praktyki partycypacyjne, zróżnicowane pod względem miejsca i czasu realizacji, uczestników oraz metod;

– zna i rozumie w sposób pogłębiony polityki kulturalne, funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce oraz ich strategie edukacyjne i współpracy z publicznością (z uwzględnieniem jej potrzeb);

– zna i rozumie zasady zarządzania własnością intelektualną

– zna i rozumie różne metody planowania projektu artystyczno-społecznego, tworzenia zespołu, zdobywania funduszy, współpracy międzyinstytucjonalnej;

– zna i rozumie system finansowania kultury (grantodawcy, konkursy, jakie organizują oraz ich wymogi formalne i merytoryczne);

– umie samodzielnie zaplanować i przeprowadzić pogłębione badanie wybranego aspektu rzeczywistości, dobierając odpowiednią metodologię i zaprezentować jego wyniki z uwzględnieniem złożoności kulturowego kontekstu;

– umie wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu działania w kulturze;

– umie zabierać głos w dyskusji wobec różnorodnych odbiorców, mówiąc – umie zrozumiale i poprawnie; samodzielnie poprowadzić dyskusję publiczną;

– jest gotowy/gotowa do dostrzegania wagi działania w kulturze dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju;

– jest gotowy/gotowa do uczestnictwa w debacie publicznej;

– jest gotowy/gotowa do planowania i uzasadniania swoich działań badawczych i społecznych – kierując się stworzoną na podstawie posiadanej wiedzy wizją świata społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zaliczane są na podstawie:

– obecności na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze);

– zaliczenia pisemnego;

– aktywności na zajęciach lub innej formy zaangażowania w przebieg zajęć (referat, prezentacja, dodatkowe zadania realizowane indywidualnie).

Zakres tematów:

Zajęcia służą zapoznaniu studentek i studentów z podstawową wiedzą na temat kultury instytucjonalnej w Polsce oraz polityk kulturalnych i sposobu ich wdrażania na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. Osią zajęć będzie refleksja nad formami uczestnictwa w kulturze oraz sposobami kształtowania się obiegów kultury, zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak i oddolnym.

Metody dydaktyczne:

praca w grupach

dyskusja moderowana

wizyty studyjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 10
Joanna Zięba 15/11 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 10
Iwona Kurz 6/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)