Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski specjalistyczny dla WOS 4100-3SJASDWOSO
Egzamin (EGZ) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Części składowe oceny:

- część ustna<b/b>: analiza wybranego zagadnienia

- część pisemna: test leksykalny

Warunkiem zdania egzaminu jest:

1) wykazanie umiejętności omówienia wybranego zagadnienia w sposób wyczerpujący i kompleksowy oraz wykazanie znajomości tematu podczas odpowiedzi na pytania związane z danym zagadnieniem;

2) zastosowanie specjalistycznego słownictwa z zakresu języka angielskiego dla WOS w wypowiedzi ustnej;

3) zastosowanie specjalistycznego słownictwa z zakresu języka angielskiego oraz języka polskiego dla WOS w wypowiedzi pisemnej, co jest równe zdaniem testu leksykalnego kończącego egzamin.

Obowiązująca skala ocen:

90-100% → 5

85-89% → 4,5

75-84% → 4

70-74% → 3,5

60-69% → 3

59%-0% → 2

Minimum do zaliczenia egzaminu: 60%

Zakres tematów:

Zakres tematyczny na egzaminie obejmuje zagadnienia omawiane w trakcie trzech semestrów zajęć z przedmiotu:

1) tematy omawiane w semestrze pierwszym:

- narodowość, obywatelstwo, oblicza patriotyzmu

- wspólnoty narodowe i etniczne

- zjawiska dyskryminacji

- cnoty i umiejętności obywatelskie

- działania organizacji pozarządowych

- Polacy za granicą

2) tematy omawiane w semestrze drugim:

- organizacje międzynarodowe (m.in. NATO, Unia Europejska, ONZ)

- sądy i trybunały międzynarodowe

- Rzecznik Praw Obywatelskich

- rola mediów i reklamy

3) tematy omawiane w semestrze trzecim:

- polityka krajowa i funkcjonowanie państwa

- Sejm i Senat

- urząd prezydenta

- proces legislacyjny

- samorząd terytorialny

Metody dydaktyczne:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu w trakcie wszystkich trzech semestrów.

Egzamin ma formę ustną i pisemną.

Język egzaminu: język angielski i język polski

OPIS EGZAMINU

CZĘŚĆ USTNA:

studenci otrzymują temat do omówienia, udzielają wypowiedzi i odpowiadają kompleksowo na zadawane przez komisję pytania

CZĘŚĆ PISEMNA:

po udzieleniu wypowiedzi ustnej, studenci wypełniają test leksykalny sprawdzający znajomość słownictwa omawianego w trakcie wszystkich trzech semestrów kursu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Fituła 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Żarnotal 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)