Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia społeczna Europy 2105-PP-L-D1HSEU
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

A. Skrzypek, Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009.

H. Kaelble, Społeczna historia Europy. Od 1945 do współczesności, Warszawa 2010.

N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998.

J.R. Wegs, R. Ladrech , Europa po 1945 roku. Zarys historii, Warszawa 2008.

A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2009.

Zakres tematów:

Tematyka wykładów:

1. Istota przedmiotu - zajęcia organizacyjne. Informacje, instrukcje, przykłady. Tematy wykładów, efekty kształcenia, forma zaliczenia.

2. Europa u progu rewolucji. Zmierzch feudalizmu, narodziny kapitalizmu i jego rozwój w XIX w.

3. Liberalizm socjalny - reformy społeczne w Europie na przełomie XIX i XX w.

4. Wielka wojna światowa 1914-1918 w Europie – w kierunku komunizmu i faszyzmu.

5. Wielki kryzys gospodarczy i jego skutki społeczne 1929-1933: nowy wymiar liberalizmu.

6. Apogeum wynaturzenia – oblicza II wojny światowej 1939-1945 w Europie i jej następstwa.

7. Dekada powojenna na zachodzie Europy – na horyzoncie państwo dobrobytu.

8. Europa Wschodnia za żelazną kurtyną – w okowach dogmatu o wyższości centralnego zarządzania.

9. Sukcesy zachodnioeuropejskiego świata liberalnego - budowa państwa dobrobytu.

10. Konfrontacja komunistycznych iluzji i realiów społeczno-gospodarczych w Europie Wschodniej.

11. Jesień Narodów - upadek komunizmu.

12. Pod znakiem terroryzmu – europejskie źródła, determinanty i skutki.

13. „Damy radę„ – Europa wobec migrantów.

14. W jedności siła – Europa między państwem narodowym a federacją.

15. Świat i Europa w dobie “interregnum” - społeczne wyzwania przełomu XX i XXI w.

Metody dydaktyczne:

• metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

• metody praktyczne – metoda prezentacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 2
Marek Nadolski 63/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)