Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spacerem po Belgradzie. Język serbski dla początkujących 3600-SJW-SB-OG
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: zdalnie
Literatura:

- Učimo srpski 1, Nataša Milićević Dobromirov, Biljana Novković Adžaip, Novi Sad, Azbukum 2015

- Materiały własne [J.A.]

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- jest zaznajomiony z alfabetem łacińskim i cyrylickim

- potrafi przedstawić najważniejsze fakty z historii miasta

- umie odpowiedzieć na proste pytania dotyczące przećwiczonych sytuacji komunikacyjnych

- posiada wiedzę o wybranych aspektach życia kulturalnego Serbów.

Metody i kryteria oceniania:

-ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 40%

-końcowe zaliczenie pisemne - 50% (zaliczenie odbywa się online)

-kontrola obecności 10%

Zakres tematów:

Zakres tematyczny konwersatorium będzie obejmował następujące zagadnienia:

1. Język serbski - alfabet, wymowa. Etykieta grzecznościowa.

2. Belgrad - historia od założenia do dziś.

3. Miejsca zabytkowe, historyczne oraz chętnie odwiedzane przez turystów.

4. Kultura serbska - muzyka (tradycyjna i współczesna), sztuka (wybrane aspekty).

5. Wizyty w punktach usługowych (restauracja, targowisko, sklep, uniwersytet, teatr, kino, muzeum).

6. Zwroty użyteczne podczas poruszania się po mieście.

Metody dydaktyczne:

- Konwersacje

- ćwiczenia gramatyczne

- zadania i gry grupowe

- praca z materiałami audiowizualnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, (sala nieznana)
Jolanta Ambroziak 17/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)