Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria stosunków międzynarodowych 2104-L-D6TESM
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Wojciuk A., Schreiber H. (red.), Stosunki Międzynarodowe. Antologia tekstów

źródłowych, Tom 1 i T 2, Warszawa 2018 (T 2, Warszawa 2022).

Burchill, S. et al., Theories of International Relations, Palgrave Macmillan 2009.

Czaputowicz J., Teorie integracji europejskiej, Wprowadzenie, Warszawa 2018.

Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2022.

Hill Ch., Foreign Policy in the Twenty-First Century, Palgrave Macmillan 2016.

Jackson R., Sorensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych: teorie i kierunki badawcze, Kraków 2012.

Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000.

Łoś-Nowak T., Stosunki Międzynarodowe. Teorie - systemy - uczestnicy, Wrocław 2000.

Reus-Smit, C. and Snidal D. eds., The Oxford Handbook of International Relations, Oxford University Press 2010

Saurugger S., Theoretical Approaches to European Integration, Palgrave McMillan 2014

Savigny H., Marsden L., Doing Political Science and International Relations. Theories in Action, Palgrave MacMillan 2011.

Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004.

Zięba R., Bieleń S. i Zając J. (red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Student:

Wiedza

- dysponuje wiedzą w zakresie istoty i znaczenia teorii stosunków międzynarodowych. (K_W01)

- ma wiedzę o najważniejszych koncepcjach teoretycznych, podejściach teoretycznych i kategoriach teoretycznych w SM oraz o "wielkich debatach" teoretycznych SM (K_W02)

- zna główne perspektywy teoretyczne dotyczące uwarunkowań rozwoju SM (K_W05)

Umiejętności

- potrafi interpretować zjawiska i procesy w SM z wykorzystaniem teorii SM (K_U01)

- potrafi samodzielnie wyrażać opinie, formułować spójne wnioski i je syntetycznie podsumowywać, posiłkując się szerokim wachlarzem ujęć i perspektyw teoretycznych i specjalistycznym językiem nauki o stosunkach międzynarodowych (K_U02)

Kompetencje społeczne

- jest w stanie wykorzystać wiedzę w zakresie teorii SM do krytycznej oceny zjawisk i procesów w SM, rozwiązywania problemów poznawczych w SM i w pracy zawodowej powiązanej z kierunkiem studiów SM (K_K01, K_K02, K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach. Egzamin pisemny.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne TSM, teoria naukowa i związane z nią pojęcia, naukowe pojmowanie SM, główne podejścia w TSM, znaczenie TSM.

2. Główne teorie SM: Realizm/neorealizm/realizm neoklasyczny. Liberalizm/neoliberalizm. Instytucjonalizm. Szkoła angielska (the English School). Konstruktywizm. Neomarksizm. Od globalizmu do teorii krytycznej.

3. Teorie integracji europejskiej.

4. Podejścia teoretyczne: teoria adaptacji politycznej, teoria ról międzynarodowych, teoria bezpieczeństwa, teoria demokratycznego pokoju.

5. Kategorie teoretyczne: rywalizacja polityczna, system międzynarodowy.

6. Spory metodologiczne w SM (scjentyzm/behawioryzm, analiza dyskursu, teoria normatywna, postmodernizm.)

7. Aspekty teoretyczne polityki zagranicznej.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja; prace indywidualne i w grupach; wykorzystywanie materiałów audiowizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 16:30, Gmach Audytoryjny, sala 317
Przemysław Osiewicz 27/32 szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 20:00, Gmach Audytoryjny, sala 317
Przemysław Osiewicz 29/32 szczegóły
3 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Stara Biblioteka - "Stary BUW", sala 114
Adam Szymański 34/32 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)