Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Microeconomics 2105-EPE-L-D1MICR
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Varian H.R., 2002, ''Intermediate Microeconomics. A Modern Approach", 6th ed., New York and London: W.W. Norton & Co. (lub późniejsze wydania)

Efekty uczenia się:

Kierunkowe efekty kształcenia: K_W08,K_W09, K_W10, K_U01, K_U03, K_U05 K_K01

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

• umie ocenić indywidualną przedsiębiorczość i rozróżniać różne rodzaje działalności gospodarczej (K_W08)

• zna teorie wyjaśniające funkcjonowanie rynków czynników produkcji (rynki kapitałowe i rynki pracy) (K_W09)

• umie wyjaśnić mechanizmy integracji ekonomicznej i konsekwencje tej integracji zarówno dla sektora publicznego, jak i sektora prywatnego (K_W10)

Umiejętności:

• potrafi analizować różne zjawiska ekonomiczne w Unii Europejskiej i interpretować proces globalizacji ekonomicznej (K_U01)

• potrafi identyfikować wpływ czynników ekonomicznych na postawy wyborcze obywateli (K_U01)

• potrafi przewidywać podstawowe wskaźniki ekonomiczne (K_U03)

• potrafi ocenić propozycje rozwiązań konkretnych ekonomicznych problemów występujących w Unii Europejskiej i Europie (K_U05)

Kompetencje społeczne:

• potrafi wnieść wkład do dyskusji o ekonomicznych wyzwaniach stojących przed Unią Europejską i rynkami globalnymi (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia przynajmniej 50% punktów z egzaminu.

2. Aby być dopuszczonym do egzaminu należy uzyskać przynajmniej 50% punktów z ćwiczeń.

3. Egzamin odbędzie się w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru), w jednym terminie dla wszystkich studentów.

4. Egzamin poprawkowy odbędzie się w tej samej formie.

Zakres tematów:

1. Zbiór budżetowy

2. Preferencje konsumenta i funkcje użyteczności

3. Optymalny wybór konsumenta

4. Popyt i agregacja popytu

5. Równowaga rynkowa i interwencje rządowe

6. Technologia i funkcje produkcji

7. Funkcje kosztów

8. Optymalny wybór producenta

9. Konkurencja doskonała i monopol

10. Konkurencja monopolistyczna i oligopol

11. Teoria gier

12. Efekty zewnętrzne, dobra publiczne i asymetria informacji

Metody dydaktyczne:

Wykład i ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 105
Ewa Aksman 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)