Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obliczenia naukowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135ONA
Kod Erasmus / ISCED: 11.183 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obliczenia naukowe
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studiów 2 stopnia na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna II.2 (potok I) 1000-114aAM4a
Matematyka obliczeniowa (potok I) 1000-113aMOBa

Skrócony opis:

Rozwiązywanie problemów obliczeniowych współczesnej matematyki stosowanej przy użyciu nowoczesnego oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Pełny opis:

 • Środowiska obliczeń naukowych typu MATLABa i metody rozwiązywania podstawowych zadań obliczeniowych w wybranym z pakietów: Octave, Scilab, MATLAB. Cechy wybranych problemów numerycznych.
 • Charakterystyki współczesnych komputerów osobistych i ich wpływ na efektywność obliczeń. Pamięć hierarchiczna, możliwości procesorów. Prawa Amdahla.
 • Podstawy programowania w języku C. Techniki optymalizacji programów numerycznych z poziomu kodu źródłowego i na etapie kompilacji. Współpraca z bibliotekami w Fortranie.
 • Biblioteki numeryczne dla podstawowych zadań obliczeniowych (algebra liniowa gęsta i rzadka, równania nieliniowe i optymalizacja, kwadratury, równania różniczkowe zwyczajne, równania różniczkowe cząstkowe, itd.).
 • Narzędzia i sposoby wizualizacji danych naukowych.
Literatura:

 • Piotr Krzyżanowski, "Obliczenia inżynierskie i naukowe", PWN 2011.
 • Skrypt z przykładowymi zadaniami i ich rozwiązaniami.
Efekty uczenia się:

Zna materiał wyłożony w trakcie wykładu i utrwalony na ćwiczeniach w laboratorium. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań.

W szczególności:

 • Umie w praktyce wykorzystać środowiska numerycznych obliczeń naukowych do rozwiązywania podstawowych zadań obliczeniowych w wybranym z pakietów: Octave lub MATLAB.
 • Potrafi opracować w tym pakiecie funkcje i skrypty w celu rozwiązania zadań obliczeniowych matematyki stosowanej o średnim stopniu skomplikowania.
 • Potrafi konstruować algorytmy dla mniej typowych problemów obliczeniowych matematyki stosowanej i zaimplementować je w odpowiednio dobranym języku programowania; widzi związki między modelami matematycznymi a zadaniami obliczeniowymi.
 • Rozumie związek między architekturą komputera a efektywnością implementacji algorytmów numerycznych.
 • Zna podstawowe techniki optymalizacji kodu źródłowego i wynikowego oraz umie wykorzystać specjalistyczne biblioteki numeryczne w programach w języku C/C++.
 • Potrafi przeprowadzić proste wizualizacje danych i wyników.
 • Rozumie ograniczenia używanego oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym wykorzystaniem poznanych technologii
Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny + projekt komputerowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Marcinkowski
Prowadzący grup: Leszek Marcinkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Marcinkowski
Prowadzący grup: Leszek Marcinkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)