Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria informacji, struktury i obliczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2D21TSO
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria informacji, struktury i obliczenia
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na informatyce
Strona przedmiotu: http://tiso.mimuw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

informatyka

Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zaliczenie jakichkolwiek przedmiotów teoretycznych (np. Teoria Informacji) może ułatwić wdrożenie się.

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie o charakterze badawczo-teoretycznym, starające się zgłębiać bieżące osiągnięcia informatyki teoretycznej. Głównie eksploatowane pola to: teoria informacji, losowość, struktury algebraiczne oraz teoria złożoności.

Pełny opis:

Zajęcia będą stanowiły referaty przygotowywane przez studentów. Każdy odczyt powinien referować wybraną (w porozumieniu z prowadzącymi) współczesną teoretyczną pracę naukową. Prezentowane prace powinny mieć charakter ścisłych rozumowań matematycznych, a prezentacje zawierać próby eksponowania twierdzeń i ich dowodów. Tematyka referatów potencjalnie może być dość szeroka, choć generalnie skupiamy się na następujących obszarach:

* teoria informacji (w tym: teoria ekstraktorów, teoria kodów);

* rachunek prawdopodobieństwa i losowość;

* matematyka dyskretna, struktury algebraiczne i ich zastosowania w informatyce teoretycznej (np. w kryptologii);

* teoria złożoności (w tym: teoria obwodów, badanie różnych ograniczeń dolnych);

* zaawansowane metody badań obiektów informatycznych (np. metody analityczne w badaniu obiektów dyskretnych; teoria funkcji boolowskich).

Ważną częścią seminarium jest strona internetowa tiso.mimuw.edu.pl, na której na bieżąco umieszczane są propozycje konkretnych prac proponowanych do referowania oraz lista ważnych konferencji z rozważanych dziedzin.

Prace magisterskie proponowane przez prowadzących będą dotyczyć albo tematów przekrojowych, dotyczących prób syntezy pewnego wycinka współczesnych badań naukowych, albo tematy stricte badawcze: będą stawiane pytania, które mogą stanowić pierwsze poważne wyzwania badawcze.

Literatura:

Materiały pokonferencyjne z czołowych konferencji dotyczących tematyki seminarium: FOCS, STOC, ISIT, ITCS, RANDOM, SODA, CCC, ITC, TCC

Efekty uczenia się:

Wiedza:

* Zna podstawowe fakty, klasyczne wyniki i standardowe oznaczenia pozwalające samodzielnie czytać ze zrozumieniem współczesne prace naukowe z dziedzin omawianych na seminarium.

* Rozumie jak wygląda struktura formalna i merytoryczna współczesnych prac naukowych.

Umiejętności:

* Potrafi samodzielnie odszukać i przyswoić brakującą wiedzę potrzebną do zrozumienia pracy naukowej.

* Potrafi zrozumieć i zreferować nieoczywiste rozumowania matematyczne.

* Potrafi stawiać naturalne pytania dotyczące eksplorowanych tematów.

Kompetencje społeczne:

* Potrafi przygotować i wygłosić prezentację naukową.

* Nabywa namiastkę wiedzy na temat tego, jak wygląda profesjonalna praca naukowca.

Metody i kryteria oceniania:

Wygłoszenie dwóch referatów w ciągu roku oraz - w zależności od roku studiów - wybranie tematu pracy magisterskiej albo złożenie pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kazana, Eryk Kopczyński, Damian Niwiński
Prowadzący grup: Tomasz Kazana, Eryk Kopczyński, Damian Niwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)