Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Języki, automaty i obliczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2D23JAO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Języki, automaty i obliczenia
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na informatyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Tematem seminarium jest szeroko rozumiana teoria automatów.

Omawiamy ciekawe wyniki dotyczące zarówno klasycznej teorii automatów, jak i związanych z nią tematów, czyli: logiki, algorytmicznej teorii gier, teorii obliczeń, a czasem teorii złożoności i innych działów informatyki teoretycznej. Staramy się żeby przedstawiane konstrukcje były interesujące z matematycznego punktu widzenia i żeby były w miarę możliwości związane z zainteresowaniami naukowymi prowadzących. W związku z tym w aktualnej chwili najwięcej referatów dotyczy automatów ze stosem lub licznikami, automatów ważonych oraz gier nieskończonych, przy czym tematyka jest zdecydowanie szersza.

Pełny opis:

Omawiamy wyniki związane z automatami skończonych wzbogaconymi o różne struktury (stos, liczniki, dane pochodzące z nieskończonego alfabetu, taśmy itd.), czyli innymi słowy z modelami obliczeń. Automaty mogą operować na słowach skończonych, nieskończonych, drzewach, a nawet grafach. Czasem po prostu akceptują daną strukturę (słowo / drzewo / inne), a czasem zwracają liczbę lub inną strukturę. Interesujemy się również zastosowaniami teorii automatów do innych dziedzin, typowym przykładem jest tu logika. Wiele twierdzeń dotyczących logiki opiera się na eleganckich technikach pochodzących z teorii automatów. Inny przykład to gry nieskończone, który w naturalny sposób często pojawiają się przy badaniu automatów. Teoria automatów wiąże się również ze złożonością obliczeniową, bo maszyna Turinga to przecież automat dwukierunkowy z nieskończoną taśmą. Na naszym seminarium czasem pojawiają się również inny ciekawe zagadnienia z informatyki teoretycznej, nawet jeśli nie są bezpośrednio związane z teorią automatów, logiką, ani z obliczeniami maszyn Turinga.

Na seminarium studenci referują polecone przez prowadzących tematy. Zazwyczaj polega to na przeczytaniu wskazanej pracy z czasopisma lub sprawozdania z konferencji poświęconych tej dziedzinie informatyki oraz przygotowaniu slajdów pod opieką jednego z prowadzących.

Literatura:

Współczesna literatura z tej dziedziny, w tym czasopisma naukowe i dane z Internetu. Szczegóły przedstawią prowadzący na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza.

Poznaje wybrane problemy badawcze z głównego nurtu aktualnych badań naukowych w dziedzinie logicznych podstaw informatyki. Podejmuje własne badania, jakie staną się podstawą pracy magisterskiej.

Umiejętności.

1. Potrafi czytać ze zrozumieniem artykuły naukowe.

2. Potrafi komunikować innym wyniki naukowe w zrozumiały i atrakcyjny sposób.

3. Potrafi słuchać w sposób krytyczny i zadawać pytania innym referującym.

Kompetencje.

Zyskuje wiedzę na temat metodologii badań naukowych w dziedzinie logiki informatyce. Zyskuje ogólne rozeznanie w sprawie miejsc publikacji i ich prestiżu naukowego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest staranne przygotowanie i wygłoszenie przynajmniej jednego referatu w semestrze oraz - w zależności od roku - zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej lub złożenie pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lorenzo Clemente, Wojciech Czerwiński, Filip Mazowiecki
Prowadzący grup: Lorenzo Clemente, Wojciech Czerwiński, Filip Mazowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lorenzo Clemente, Filip Mazowiecki, Michał Skrzypczak
Prowadzący grup: Lorenzo Clemente, Filip Mazowiecki, Michał Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)