Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie mikrokontrolerów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M08PMK
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie mikrokontrolerów
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Strona przedmiotu: http://www.mimuw.edu.pl/~marpe/mikrokontrolery
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat programowania niskopoziomowego i zapoznanie z metodami programowania mikrokontrolerów (sterowników mikroprocesorowych). Na wykładzie są omawiane typowe techniki programowania i narzędzia programistyczne, architektura mikroprocesorów ARM oraz typowe układy peryferyjne. Na laboratorium są prowadzone praktyczne ćwiczenia w oparciu o zestawy prototypowe z mikroprocesorem ARM. Programy pisze się w języku C, ewentualnie z drobnymi wstawkami asemblerowymi.

Wykład odbywa się co tydzień po 2 godziny, a zajęcia laboratoryjne - co drugi tydzień po 4 godziny. w pierwszym tygodniu są dwa wykłady (1 i 2); w drugim tygodniu jest wykład 3; zajęcia laboratoryjne startują w drugim tygodniu; kolejność wykładów może się zmienić.

Pełny opis:

1. Obszary stosowania mikrokontrolerów, architektura mikroprocesorów ARM

2. Binarna struktura kodu wykonywalnego, środowisko programistyczne, kompilator, debugger

3. Wejścia-wyjścia binarne na przykładzie przycisków i diod świecących (LED)

4. Taktowanie mikrokontrolera i dystrybucja sygnału zegarowego, prosty interfejs szeregowy UART

5. System przerwań, obsługa przerwań, przerwania zewnętrzne

6. Układy licznikowe, wykorzystanie licznika do generowania przerwań i przebiegów okresowych, PWM, dioda świecąca RGB

7. Nadajnik i odbiornik podczerwieni

8. Przetwornik analogowo-cyfrowy, termometr analogowy

9. Interfejs szeregowy I2C, akcelerometr ew. inne czujniki, np. temperatury, ciśnienia, wilgotności lub oświetlenia

10. Interfejs szeregowy SPI, wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

11. Klawiatura multipleksowana 4 ✕ 4

12. Zegar czasu rzeczywistego (RTC)

13. Interfejs szeregowy RS232, moduł komunikacyjny Bluetooth

14. DMA

15. Koprocesor zmiennoprzecinkowy, cyfrowe przetwarzanie sygnałów (DSP)

16. Programowanie pamięci Flash, bootloader

17. Przegląd innych architektur

Literatura:

Strony internetowe z dokumentacją układów wykorzystywanych na zajęciach

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma dogłębną wiedzę na temat architektury mikroprocesora.

2. Zna zasady obsługi układów peryferyjnych: klawiatura, wyświetlacz LCD, interfejsy szeregowe.

Umiejętności

1. Rozumie niskopoziomowe zasady wykonywania programów, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi przerwań.

2. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w języku niskopoziomowym (Asembler i C).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest wykonywanie na bieżąco małych ćwiczeń na zajęciach laboratoryjnych oraz zrealizowanie większego projektu programistycznego. Na ocenę bardzo dobrą trzeba zaliczyć minimum dwa małe ćwiczenia, projekt powinien korzystać przynajmniej z dwóch przerwań i DMA (jeśli to ma sens), a tekst źródłowy powinien być elegancki i dobrze skomentowany. Na ocenę dobrą trzeba zaliczyć minimum jedno małe ćwiczenie, projekt powinien korzystać z przerwań, a tekst źródłowy powinien być elegancki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Engel, Marcin Peczarski
Prowadzący grup: Marcin Engel, Marcin Peczarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Engel, Marcin Peczarski
Prowadzący grup: Marcin Engel, Marcin Peczarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)