Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady ze współczesnej informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M11WWI
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykłady ze współczesnej informatyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Wykłady z zagadnień współczesnej informatyki prowadzone przez wybitnych naukowców z całego świata..

Pełny opis:

Wykłady z zagadnień współczesnej informatyki przeprowadzane przez zapraszanych na nasz Wydział wybitnych naukowców z całego świata, najczęściej w ramach PhDOpen. W celu zaliczenia tego przedmiotu należy zaliczyć dwa takie wykłady (składające się z serii spotkań i egzaminu). Wykłady odbywają się zwykle popołudniu (przeważnie w środy, czwartki i piątki). Szczególnie polecamy ten wykład dla osób rozważających podjęcie studiów doktoranckich.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest zaliczenie trzech wykładów, niekoniecznie w czasie jednego roku akademickiego.

Jeśli uda się zaliczyć tylko jeden lub dwa wykłady, to zostanie to zapamiętane i można będzie uzupełnić brakujące wykłady w przyszłym roku. W tym celu najlepiej wyrejestrować się z przedmiotu i zapisać na niego w przyszłym roku. Z przedmiotu będzie można wyrejestrować się bez konsekwencji do końca maja.

Literatura:

Zależna od wykładu.

Efekty uczenia się:

Umiejętności: student umie

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie (K_U10).

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Należy uzyskać oceny pozytywne z trzech wykładów, aby zaliczyć przedmiot.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Gajarský, Filip Mazowiecki
Prowadzący grup: Jakub Gajarský, Filip Mazowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Gajarský, Filip Mazowiecki
Prowadzący grup: Jakub Gajarský, Filip Mazowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)