Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsaw Mimotaurs II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WMTAU2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsaw Mimotaurs II
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem projektu jest przygotowanie rozwiązania do konkursu MBZIRC, gdzie zadanie polega na koordynacji roju dronów i autonomicznej łodzi wyposażonej w manipulator, celem przeprowadzenia misji podjęcia ładunku z innej łodzi.

Pełny opis:

Celem projektu jest przygotowanie rozwiązania do konkursu MBZIRC, gdzie zadanie polega na koordynacji roju dronów i autonomicznej łodzi wyposażonej w manipulator, celem przeprowadzenia misji podjęcia ładunku z innej łodzi, co będzie wymagało wykonanie następujących kroków.

* Realizacja eksperymentów mających na celu opracowanie systemu podnoszenia przedmiotów za pomocą dronów.

* Tworzenie symulowanego środowiska w celu przyspieszenia procesu eksperymentowania.

* Opracowanie systemu koordynacji roju dronów.

* Prowadzenie badań z wykorzystaniem różnorodnych dronów i sensorów w celu wyznaczenia optymalnego zestawu sprzętu do realizacji zadań.

* Optymalizacja systemu przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym poprzez łączenie klasycznych technik geometrii obrazu z metodami uczenia maszynowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie wkładu pracy w projekt, udokumentowana krótkim raportem i prezentacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Cygan
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)