Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Optometria II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO21
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Optometria II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla III roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zaliczone wykłady z Optyki widzenia, Optometrii I oraz zaliczona Pracownia Optometryczna I i II

Skrócony opis:

Wykład przeznaczony dla studentów III roku kierunku ESOOiO. Wykład poświęcony wybranym zagadnieniom optometrii klinicznej oraz aspektom prawnym kształcenia i wykonywania zawodu optyka okularowego-optometrysty w krajach Unii Europejskiej

Pełny opis:

1. Podstawy optometrii geriatrycznej

2. Pomoc optometrysty pacjentom słabowidzącym

3. Podstawy optometrii pediatrycznej

4. Pomoc optometrysty pacjentom z zezem i amblyopią

5. Historia optometrii

6. Prawa pacjenta i obowiązki optometrysty

7. Wybrane zagadnienia chirurgii refrakcyjnej

8. Opóźnianie pojawienia się krótkowzroczności i spowalnianie jej rozwoju

Literatura:

Barbara K. Pierścionek, "Law and Ethics for the Eye Care Professional," Butterworth Heinemann/Elsevier, 2008

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Rafał Brygoła, Justyna Kiermasz, Grzegorz Lewicki, Małgorzata Patrzykont, Karolina Żaglewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)