Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia optyki okularowej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BO13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia optyki okularowej I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla III roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów ESOiO.

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne, na których studenci uczą się wykonywania okularów o zadanych parametrach.

Pełny opis:

Celem zajęć w pracowni jest nabycie umiejętności wykonywania okularów korekcyjnych o

zadanych parametrach oraz poszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładzie Optyka

okularowa. W czasie zajęć studenci uczą się metod obróbki soczewek okularowych

wykonanych z różnych materiałów oraz nabywają praktykę w wyznaczaniu rozstawu źrenic

i justowaniu gotowych okularów.

1.Wyznaczanie rozstawu źrenic z wykorzystaniem źrenicówki oraz pupilometru.

2. Wyznaczenie wysokości montażu soczewki okularowej z wykorzystaniem źrenicówki

oraz przyrządów do tego przeznaczonych

3. Pomiar kąta pantoskopowego z wykorzystaniem źrenicówki oraz przyrządów do tego

przeznaczonych.

4. Wycinanie szablonów ręcznie do wykonania soczewek okularowych

5. Wycinanie kształtu z wykorzystaniem noża diamentowego w soczewce nieokrojonej

mineralnej

6. Łupanie soczewki mineralnej nieokrojonej w celu uzyskania soczewki przeznaczonej do

szlifowania na szlifierce ręcznej

7. Obróbka soczewki mineralnej na szlifierce manualnej oraz oprawienie soczewki

okrojonej w oprawie metalowej oraz z tworzywa.

8.Wykonywanie okularów o zadanych parametrach na szlifierkach manualnych oraz

automatach szlifierskich (soczewki sferyczne, toryczne, dwuogniskowe, pryzmatyczne)

9.Odczyt mocy oraz parametrów montażowych gotowych okularów okularów (soczewki

sferyczne, toryczne, dwuogniskowe)

10. Punktowanie soczewek nieokrojonych sferycznych i torycznych z wykorzystaniem

frontofokometru lunetowego

10.Justowanie okularów (zauszniki, nanośniki, regulacje kąta zakrzywienia oprawy, kąta

pantoskopowego,)

11. Drobne naprawy (wymiana nanośników, wymiana śrubki, zastosowanie wypełniacza w

rowku montażowym w oprawie okularowej)

12.Ocena poprawności wykonanych okularów

Literatura:

1. M. Zając, Optyka okularowa, DWE 2007

2. C. Brooks, System for ophthalmic dispensing, Elsevier 2007

3. M. Jalie, Ophthalmic lenses and dispensing, Elsevier 2008

4. T.Fannin, T.Grosvenor, Clinical optics, Butterworth-Heinemann 1996

Efekty uczenia się:

Wykonywanie okularów z wykorzystaniem soczewek szklanych

Umiejętność obsługi szlifierki ręcznej

Umiejętność obsługi szlifierek automatycznych.

Umiejętność pomiarów parametrów oprawy okularowej

Umiejętność regulacji ustawienia oprawy okularowej

Umiejętność prostych napraw oprawy okularowej

Umiejętność zmierzenia środka optycznego w soczewkach jednoogniskowych i cylindrycznych z wykorzystaniem frontofokometru

Umiejętność odczytu parametrów okularów (korekcja, rozstaw środków optycznych, wysokość montażowa)

Umiejętność wykonania okularów pryzmatycznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin praktyczny

Samodzielne wykonanie okularów z soczewkami mineralnymi o zadanych parametrach

Samodzielne wykonanie okularów o zadanych parametrach na szlifierce automatycznej

Pomiar parametrów montażowych okularów z wykorzystaniem frontofokemtru i źrenicówki

Pomiar środka optycznego w soczewkach jednoogniskowych oraz cylindrycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Brygoła, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Rafał Brygoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Brygoła, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)