Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia optyki okularowej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BO22
Kod Erasmus / ISCED: 13.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia optyki okularowej II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla III roku
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania (lista przedmiotów):

Pracownia optyki okularowej I 1100-3BO13

Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów ESOiO. Przedmiot dla studentów, którzy ukończyli kurs Optyka Okularowa I i Laboratorium Optyki Okularowej I

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne, na których studenci uczą się wykonywania okularów o zadanych parametrach.

Pełny opis:

Celem zajęć w pracowni jest utrwalenie i dalszy rozwój umiejętności wykonywania okularów

korekcyjnych o zadanych parametrach oraz poszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej na

wykładzie Optyka okularowa I i II. W czasie zajęć studenci uczą się metod obróbki soczewek

okularowych wykonanych z różnych materiałów oraz nabywają praktykę w wyznaczaniu

rozstawu źrenic i justowaniu gotowych okularów.

1.Wyznaczanie rozstawu źrenic z wykorzystaniem źrenicówki oraz pupilometru.

2. Wyznaczenie wysokości montażu soczewki okularowej z wykorzystaniem źrenicówki

oraz przyrządów do tego przeznaczonych

3. Pomiar kąta pantoskopowego z wykorzystaniem źrenicówki oraz przyrządów do tego

przeznaczonych.

4. Wykonanie pomiarów parametrów montażowych z wykorzystaniem systemu

wideocentracji

5. Pomiary parametrów okularów z wykorzystaniem frontofokometru automatycznego

6. Punktowanie soczewek nieokrojonych sferycznych i torycznych z wykorzystaniem

frontofokometru lunetowego

7. Wykonanie soczewek okularowych na automatach szlifierskich oraz wykonanie nacięcia

w soczewkach z wykorzystaniem rowkarki manualnej i montaż w oprawie z cięgnem dociskowym.

8. Obróbka soczewki plastikowych na szlifierce manualnej oraz oprawienie soczewki

okrojonej w oprawie metalowej oraz z tworzywa.

9.Wykonywanie okularów o zadanych parametrach na szlifierkach manualnych oraz

automatach szlifierskich (soczewki sferyczne, toryczne, dwuogniskowe, pryzmatyczne)

10.Odczyt mocy oraz parametrów montażowych gotowych okularów okularów (soczewki

sferyczne, toryczne, dwuogniskowe,progresywne)

11.Justowanie okularów (zauszniki, nanośniki, regulacje kąta zakrzywienia oprawy, kąta

pantoskopowego,)

12. Drobne naprawy (wymiana nanośników, wymiana śrubki, zastosowanie wypełniacza w

rowku montażowym w oprawie okularowej, wymiana cięgna dociskowego oraz żyłki typ 8

w rowku oprawki żyłkowej)

13.Ocena poprawności wykonanych okularów

Literatura:

1. M. Zając, Optyka okularowa, DWE 2007

2. C. Brooks, System for ophthalmic dispensing, Elsevier 2007

3. M. Jalie, Ophthalmic lenses and dispensing, Elsevier 2008

4. T.Fannin, T.Grosvenor, Clinical optics, Butterworth-Heinemann 1996

Efekty uczenia się:

Umiejętność obsługi szlifierki ręcznej

Umiejętność obsługi szlifierek automatycznych.

Umiejętność pomiarów parametrów oprawy okularowej

Umiejętność regulacji ustawienia oprawy okularowej

Umiejętność prostych napraw oprawy okularowej (w tym oprawy pod żyłkę)

Umiejętność zmierzenia środka optycznego w soczewkach jednoogniskowych i cylindrycznych z wykorzystaniem frontofokometru

Umiejętność odczytu parametrów okularów (korekcja, rozstaw środków optycznych, wysokość montażowa)

Umiejętność obsługi systemów videocentracji

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin praktyczny

Samodzielne wykonanie okularów z soczewkami mineralnymi o zadanych parametrach

Samodzielne wykonanie okularów o zadanych parametrach na szlifierce automatycznej

Wykonanie okularów pod żyłkę według zadanych parametrów

Pomiar parametrów montażowych okularów z wykorzystaniem frontofokemtru i źrenicówki

Pomiar środka optycznego w soczewkach jednoogniskowych oraz cylindrycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Brygoła, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)