Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia kontaktologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BO24
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia kontaktologii
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla III roku
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Umiejętność wykonywania badania refrakcji

Umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej

Umiejętność podstawowej obsługi lampy szczelinowej

Skrócony opis:

Pracownia kontaktologii jest uzupełnieniem wykładu Kontaktologia na którym studenci nabierają umiejętności praktycznych z zakresu aplikacji soczewek kontaktowych.

Pełny opis:

Techniki oświetlenia i obsługa lampy szczelinowej

Ocena przedniego odcinka oka przed przystąpieniem do aplikacji soczewek kontaktowych

Notowanie stanu przedniego odcinka oka (film łzowy, ocena stanu powiek oraz rzęs, spojówki gałkowej oraz powiekowej, stanu rogówki, tęczówki, ocena głębokości komory przedniej metodą van Hericka, ocena soczewki ocznej)

Aplikacja soczewki kontaktowej – każdy student musi umieć zaaplikować i zdjąć soczewkę zarówno pacjentowi jak i sobie (nauka manipulacji). Student uczy się prawidłowego systemu pielęgnacji soczewek kontaktowych oraz musi umieć przekazać informacje odnośnie użytkowania soczewek kontaktowych przez pacjenta.

Nauka oceny dopasowania soczewki kontaktowej w lampie szczelinowej – zarówno soczewek sferycznych i multifokalnych jak i soczewek torycznych wraz z obserwacją znaczników i notowaniem wartości występującej rotacji. 

Stosowanie barwników okulistycznych (fluoresceina, zieleń lizaminowa). Obserwacje czasu przerwania filmu łzowego, ubytków w nabłonku rogówki, uszkodzeń w obrębie spojówki ze szczególnym uwzględnieniem LWE (epiteliopatii brzegu powiek), obserwacja linii Marxa, obserwacja stanu spojówek powiekowych w kierunku GPC (olbrzymiobrodawkowego zapalenie spojówek)

Odwracanie powieki górnej w celu obserwacji stanu powieki i gruczołów Meiboma ale także jako umiejętność potrzebna w wypadku dostania się soczewki kontaktowej pod powiekę górną.

Dobór mocy soczewki (przeliczenie VD) oraz wybór odpowiedniej soczewki oraz sytemu pielęgnacji

Ocena stanu refrakcyjnego w zaaplikowanej korekcji soczewkowej (nadrefrakcja, sprawdzenie stanu widzenia obuczonego, ocena widzenia w bliży wzrokowej)

Rola wizyty kontrolnej – nauka przeprowadzania wizyty kontrolnej oraz radzenia sobie z typowymi problemami związanymi zarówno z suchością oczu jak i parametrami dopasowana oraz widzeniem w danej soczewce.

Literatura:

Kontaktologia. (2021). Polska: Edra Urban & Partner.

Phillips, A. J., Speedwell, L. (2018). Contact Lenses. Holandia: Elsevier Health Sciences.

Efekty uczenia się:

Umiejętność obsługi lampy szczelinowej oraz zastosowania technik oświetlenia

Umiejętność prowadzenia obserwacji oraz notowania stanu przedniego odcinka oka

Umiejętność oceny głębokości komory przedniej (metodą van Hericka)

Umiejętność aplikacji soczewek kontaktowych oraz przekazywanie informacji pacjentowi odnośnie metod zakładania i zdejmowania soczewek oraz systemów pielęgnacji i prawidłowego użytkowania soczewki kontaktowej.

Umiejętność oceny dopasowania soczewki (ruchomości, centracji i w przypadku soczewki torycznej rotacji soczewki)

Umiejętność stosowania barwników okulistycznych

Umiejętność odwracania powieki górnej

Umiejętność doboru prawidłowych parametrów refrakcyjnych soczewki kontaktowej

Umiejętność doprecyzowania mocy założonej soczewki (nadrefrakcja)

Umiejętność przeprowadzenia wizyty kontrolnej z wydaniem odpowiednich zaleceń w reakcji na problemy występujące w trakcie użytkowania soczewki kontaktowej

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie czterech sprawozdań z zakresu:

technik oświetlenia

barwników okulistycznych

soczewek torycznych i systemów stabilizacji

instrukcja obsługi i pielęgnacji soczewek kontaktowych

Opracowanie karty badania optometrycznego do aplikacji soczewek kontaktowych

Wykonanie aplikacji soczewek kontaktowych trzem pacjentom i przedstawienie uzupełnionej karty badania razem zaleceniami dla pacjenta odnośnie dalszych działań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Brygoła, Jacek Pniewski, Tomasz Tokarzewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)