Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kliniczne aspekty pomiaru refrakcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-5BW13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kliniczne aspekty pomiaru refrakcji
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla IV roku
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zaliczone przedmioty: Optometria I i II, Wstęp do widzenia obuocznego, Pracownia optometryczna I i II, Optyka okularowa I i II

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z dwóch części. Pierwsza część (wykładowa) to wprowadzenie teoretyczne do pomiaru refrakcji w przypadku zaburzeń i chorób wzroku. Druga część to ćwiczenia praktyczne, zarówno korzystanie z przyrządów optometrycznych, jak i pomiary pacjentów z grup o dużym ryzyku chorób oczu.

Pełny opis:

Poruszane tematy:

– zaburzenia powierzchni oka

– progresja krótkowzroczności

– chirurgia refrakcyjna

– AMD

– jaskra

– korekcja krótkowzroczności

– cukrzyca

– zaćma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Anna Ambroziak, Rafał Brygoła, Justyna Kiermasz, Małgorzata Patrzykont
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)